Datum: 30-11-2021 - 08:09
30
Nov
'21

Woningvoorraad blijft achter in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er in 2021 tot en met het derde kwartaal 10.818 woningen bij gekomen. De woningvoorraad steeg daarmee met 0,63%. Afgezet naar het aantal inwoners nam de woningvoorraad daarmee 8,4% minder toe dan gemiddeld in Nederland.....

23
Nov
'21

College Lisse kiest voor Knarrenhof met veertig woningen en woningen voor starters/jongeren.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil in het gebied Grevelingen-Zuid een Knarrenhof mogelijk maken met veertig woningen voor ouderen. De keuze is gemaakt na een onderzoek naar de diverse mogelijkheden in het gebied aan de Ruishoornlaan. De keuze van het college wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad....

24
Oct
'21

Vragen en beantwoording nieuwe woonwijk Geestwater

In de online informatiebijeenkomst over Geestwater zijn veel vragen gesteld. Deze vragen hebben we verzameld, geclusterd en voorzien van een reactie. Ben je benieuwd naar de antwoorden? Je vindt ze hier onder.
impressie boven: Geestwater.nl. Direct naar vraag - antwoord.

09
Oct
'21

Bijna 30 procent minder rokers in Zuid-Holland dan 8 jaar geleden.

Het aantal rokers in Zuid-Holland is tussen 2012 en 2020 afgenomen met 29,3%. De sterkste daling binnen de provincie vond plaats in Oegstgeest. Hier is het aandeel inwoners dat af en toe een sigaret opsteekt zelfs gehalveerd. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer....

02
Sep
'21

Informatiebijeenkomst nieuwe woonwijk Geestwater

Op woensdag 15 september van 19:30 tot 21:00 uur organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst Woon je in de omgeving, zou je graag in Geestwater willen wonen of heb je gewoon belangstelling? Je bent van harte welkom....

02
Sep
'21

Mogelijk Knarrenhof en appartementen bij Greveling - Zuid / jongerencentrum De Greef.

Op Greveling-Zuid liggen twee percelen waarop woningbouw versneld kan plaats vinden, Ruishornlaan 25 en 21. Ruishornlaan 25 is onbebouwd en ligt naast de Don Boscoschool.
Eind november 2020 stelde de gemeenteraad een Woonprogramma Lisse 2020-2024 vast. Dit woonprogramma bevat het beleid voor de komende vier jaar met gewenste....

16
Jun
'21

Autobezit in Zuid-Holland in 15 jaar toegenomen met 7,6 procent.

Tussen 2005 en 2020 is in Zuid-Holland het autobezit per huishouden toegenomen met 7,6%. Het aantal auto's per huishouden stijgt hiermee minder snel dan de landelijke toename van 9,1%.  In Zuid-Holland hebben huishoudens gemiddeld 0,85 auto's op de oprit staan. Dit zijn er 11,4% minder dan het landelijke gemiddelde van 0,96 auto's per huishouden.....

23
Apr
'21

Verloren portemonnees in Zuid-Holland vaak teruggevonden

In Zuid-Holland worden verloren portemonnees relatief vaak als gevonden opgegeven. De kans om je verloren portemonnee terug te vinden is met 11 online aangemelde portemonnees per 100.000 inwoners hoog vergeleken met andere provincies. Ook zijn er in deze provincie de grootste verschillen te vinden tussen steden. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl naar online registraties van gevonden portemonnees in Nederland....

14
Mar
'21

Ondernemers zoeken ruimte in bereikbaarheid Bollenstreek.

Het was even iets rustiger op de wegen in en rond de Bollenstreek. Maar nu de dagelijkse gang van zaken – zoals we die gewend waren – weer heel langzaam op gang komt en het voorjaar met haar zon de bollenvelden langzaam in bloei laat komen, komt de drukte op de provinciale- en rijkswegen ook weer op gang.....

26
Feb
'21

Zorgen over achterblijven economische groei in Zuid-Holland.

De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad van 4 februari 2021. Reden voor de Statenfracties van de CU/SGP en het CDA Zuid-Holland om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten....