Datum: 12-06-2021 - 19:03
10
Jun
'21

Huur/koop appartementen voor starters, eigenaren Gewoonste Zaak willen vertrekken.

Voor de locatie Schoolstraat heeft zich in 2019 een ontwikkelaar gemeld om de locatie Schoolstraat 5, 7 en 9 te ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft aangeven circa 8 huur/koop appartementen voor starters te willen realiseren. Sinds 2019 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en De Gewoonste Zaak om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Schoolstraat 9 bij de planontwikkeling te betrekken.....

02
Jun
'21

Lisse mag 800 huizen bouwen.

De Provincie Zuid - Holland geeft extra ruimte om huizenbouw te ontwikkelen In 2019 zijn de nieuwe woningbehoefte cijfers door de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Er is een nieuwe Woningbouwbehoefteraming1  en Bevolkingsprognose  vastgesteld. Voor Lisse geldt dat het wenselijk is om tot 2030 800 woningen bij te bouwen....

20
May
'21

Mogelijk woningbouw op terrein Microformat.

Op het terrein waar voorheen Microformat was gevestigd, willen de eigenaren van het pand woningbouw realiseren. Om te onderzoeken of dit hier mogelijk is, tekenden wethouder Jeffrey van Haaster (ruimtelijke ordening) en Joost Baarda en Emanuel van der Wiel (eigenaren van het pand en terrein) een intentieovereenkomst....

10
Jan
'21

College Lisse wil sociale huurwoningen op locatie oude Rembrandtschool.

Het perceel Frans Halsstraat 6, een voormalige schoollocatie, is in eigendom van de gemeente Lisse. Het college wenst dit perceel in te zetten voor het realiseren van woningen.
In de prestatieafspraken tussen de gemeente Lisse en woonstichting Stek is vastgelegd dat de gezamenlijke ambitie is om te onderzoeken of er op deze......

21
Dec
'20

Stek en gemeente Lisse sluiten overeenkomst voor locatie voormalige Rembrandtschool.

Op het terrein van de voormalige Rembrandtschool aan de Frans Halsstraat in Lisse zullen als het aan de gemeente en Woonstichting Stek ligt, tussen de veertig en zestig sociale huurappartementen worden gebouwd. Om dat verder te onderzoeken is er een intentieovereenkomst getekend. De gemeente is eigenaar van het perceel en is bereid dat in te zetten ....

29
Oct
'20

Gemeente wil vliegende brigade inzetten om woningbouw Greveling Zuid te versnellen.

Voor de beoogde ontwikkellocatie “Greveling Zuid” wil het college van de gemeente Lisse een aanvraag indienen voor een projectmanager van de provinciale ‘Vliegende Brigade’. In Zuid-Holland neemt de vraag naar woningen toe. Er zijn veel plannen om die woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter vanwege de complexiteit van projecten......

11
Jun
'20

Goede stappen in ontwikkeling woningbouw Lisse.

Er zijn op verschillende plekken in Lisse bouwprojecten in ontwikkeling. Het projectenboek van de gemeente beschrijft deze ontwikkelingen. Op 23 juni wordt in de commissievergadering Ruimte en Infrastructuur hierover gesproken. Elk halfjaar vindt er een actualisatie plaats van het projectenboek.....