Datum: 30-11-2021 - 06:51
30
Nov
'21

Woningvoorraad blijft achter in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er in 2021 tot en met het derde kwartaal 10.818 woningen bij gekomen. De woningvoorraad steeg daarmee met 0,63%. Afgezet naar het aantal inwoners nam de woningvoorraad daarmee 8,4% minder toe dan gemiddeld in Nederland.....

23
Nov
'21

College Lisse kiest voor Knarrenhof met veertig woningen en woningen voor starters/jongeren.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil in het gebied Grevelingen-Zuid een Knarrenhof mogelijk maken met veertig woningen voor ouderen. De keuze is gemaakt na een onderzoek naar de diverse mogelijkheden in het gebied aan de Ruishoornlaan. De keuze van het college wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad....

26
Oct
'21

Vragen over woningbouw in Lisse.

Het laatste half jaar is er veel aandacht voor de woningbouw in Nederland en vooral aan het tekort daaraan. In Lisse zijn verschillende intentieverklaringen getekend dat enige hoop geeft voor de toekomst. De PvdA fractie heeft bij het aantreden van dit college regelmatig aandacht gevraagd voor huisvesting en woningbouw. Dit dan vooral gericht op de bouw van sociale (huur)woningen in Lisse.....

24
Oct
'21

Vragen en beantwoording nieuwe woonwijk Geestwater

In de online informatiebijeenkomst over Geestwater zijn veel vragen gesteld. Deze vragen hebben we verzameld, geclusterd en voorzien van een reactie. Ben je benieuwd naar de antwoorden? Je vindt ze hier onder.
impressie boven: Geestwater.nl. Direct naar vraag - antwoord.

14
Sep
'21

Woningbouw op locatie Gewoonste Zaak en Schoolstraat.

De gemeente Lisse heeft op dinsdag 14 september een intentieovereenkomst gesloten met MEER Vastgoed B.V. en de eigenaar van horecagelegenheid ‘De Gewoonste Zaak’. De intentieovereenkomst is gesloten om het ontwikkelen van tussen de 30 en 36 appartementen mogelijk te maken op de percelen aan de Schoolstraat 5 tot en met 11. De naam van het project wordt De Commissionair....

15
Sep
'21

Toekomst de Greef onzeker: Knarrenhof, woningbouw of vergroening en recreatie?

Jongerencentrum de Greef aan de Ruishornlaan 21 moet plaats maken voor nieuwbouw. Het college heeft een aantal opties voorgelegd, waarbij een mogelijk Knarrenhof er één van is. Toch is de komst hiervan nog onzeker. De PvdA is een voorstander van een ontwikkeling van een Knarrenhof. Guus Mesman kreeg echter weinig steun tijdens de vergadering commissie ruimte......

02
Sep
'21

Informatiebijeenkomst nieuwe woonwijk Geestwater

Op woensdag 15 september van 19:30 tot 21:00 uur organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst Woon je in de omgeving, zou je graag in Geestwater willen wonen of heb je gewoon belangstelling? Je bent van harte welkom....

02
Sep
'21

Mogelijk Knarrenhof en appartementen bij Greveling - Zuid / jongerencentrum De Greef.

Op Greveling-Zuid liggen twee percelen waarop woningbouw versneld kan plaats vinden, Ruishornlaan 25 en 21. Ruishornlaan 25 is onbebouwd en ligt naast de Don Boscoschool.
Eind november 2020 stelde de gemeenteraad een Woonprogramma Lisse 2020-2024 vast. Dit woonprogramma bevat het beleid voor de komende vier jaar met gewenste....

10
Jun
'21

Huur/koop appartementen voor starters, eigenaren Gewoonste Zaak willen vertrekken.

Voor de locatie Schoolstraat heeft zich in 2019 een ontwikkelaar gemeld om de locatie Schoolstraat 5, 7 en 9 te ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft aangeven circa 8 huur/koop appartementen voor starters te willen realiseren. Sinds 2019 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en De Gewoonste Zaak om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Schoolstraat 9 bij de planontwikkeling te betrekken.....

02
Jun
'21

Lisse mag 800 huizen bouwen.

De Provincie Zuid - Holland geeft extra ruimte om huizenbouw te ontwikkelen In 2019 zijn de nieuwe woningbehoefte cijfers door de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Er is een nieuwe Woningbouwbehoefteraming1  en Bevolkingsprognose  vastgesteld. Voor Lisse geldt dat het wenselijk is om tot 2030 800 woningen bij te bouwen....