Datum: 19-01-2022 - 20:20
14
Jan
'22

We maken en houden Lisse centrum bereikbaar

Het centrum van Lisse is een belangrijke plek. Het is dé plek in de regio om te winkelen en om horeca te bezoeken. Onze eigen inwoner komen merendeels te voet of fietsend naar het centrum. Daarom is het belangrijk om goede loop- en fietsroutes te hebben en voldoende fietsenstallingen rondom het centrum. Hoe verder mensen van Lisse af wonen, hoe vaker zij met de auto komen....

11
Jan
'22

Mobiliteitsplan Lisse: hoe beweegt het verkeer in 2035?

Lisse moet de komende jaren goed bereikbaar en toegankelijk blijven. Dat moet op een duurzame manier, terwijl de leefomgeving prettig en veilig blijft. Deze ambities blijken uit het nieuwe mobiliteitsplan tot 2035, dat het college van B&W heeft vastgesteld en voorlegt aan de gemeenteraad. Het college zet onder andere in op het verbeteren van de oost-westverbinding,....

12
Jan
'22

Lisse bereikbaar houden door verbeteren van oost - west verbinding.

Wethouder Jolanda Langeveld presenteerde dinsdag 11 januari het mobiliteitsplan. Het is een plan voor de komende jaren waarmee de gemeente er voor wil zorgen dat Lisse een veilige, bereikbare, aantrekkelijke en leefbare woonplaats blijft. De redactie van blik op Lisse haalt er een aantal facetten uit. Vandaag: Lisse bereikbaar houden door verbeteren van oost - west verbinding...

13
Jan
'22

Lisse bereikbaar houden: het managen van de piekdrukte.

Wethouder Jolanda Langeveld presenteerde dinsdag 11 januari het mobiliteitsplan. Het is een plan voor de komende jaren waarmee de gemeente er voor wil zorgen dat Lisse een veilige, bereikbare, aantrekkelijke en leefbare woonplaats blijft. Het totale plan telt 79 pagina's. De redactie van blik op Lisse haalt er een aantal facetten uit. Vandaag: We managen de piekdrukte in de bollenstreek...

25
Mar
'21

Verkeersthema op De lisbloem op ludieke wijze geopend.

De Lisbloem  werkt met thematisch onderwijs en is toe aan het 3e thema van dit jaar: thema Verkeer en vervoer. Maandag werd dit thema op ludieke wijze geopend:....

21
Mar
'21

Vervoer naar vaccinatielocatie.

Een uitnodiging ontvangen voor de COVID-19 vaccinatie? En geen mogelijkheden om zelf de priklocatie te bereiken? Maak dan gebruik van de vervoersdienst van WelzijnsKompas. Vrijwilligers in Hillegom en Lisse rijden met eigen vervoer naar de locatie, de passagier betaalt hiervoor een kilometervergoeding aan de vrijwilliger. Een rit kan aangevraagd worden tussen 9.00 en 12.30 uur....

31
May
'20

Gemeente helpt Noot personenvervoer.

Vanwege de coronacrisis vielen bijna alle leerlingenvervoerritten van Noot Personenvervoer uit. De gemeente helpt Noot financieel. De gemeente Lisse besluit om de uitvoerder van het leerlingenvervoer, Noot Personenvervoer, financieel te steunen. De gemeente betaalt onder bepaalde voorwaarden 80% van de tijdens de coronacrisis niet gereden ritten.....

03
Sep
'19

Tekort chauffeurs leerlingenvervoer.

Taxibedrijf Noot vervoert in het komende schooljaar leerlingen van het speciaal onderwijs uit Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen naar school. Normaal gebeurt dat met taxibusjes waarin maximaal 8 leerlingen zitten. Door gebrek aan chauffeurs lukt dat niet voor alle leerlingen......

18
Jan
'18

Mobiliteitsplan ‘Lisse gaat vooruit’. De koers en speerpunten.

Lisse is een gemeente die middenin een groot stedelijk gebied ligt, Een gebied met vraagstukken en ontwikkelingen zoals het openbaar vervoer (HOV), de Duinpolderweg (variantenkeuze), Keukenhof, het centrumgebied en de woningbouw in Lisserbroek....

06
Sep
'17

Gemeenten geven onterecht privacy gevoelige informatie leerlingen door.

RTL nieuws heeft onderzoek gedaan naar de bescherming van privacy gevoelige informatie van 1800 leerlingen, die gebruik maken van speciaal leerlingenvervoer. Zo zijn bijvoorbeeld huisadressen, geboortedata, schoollocatie en roostertijden van deze kinderen ten onrechte door 21 gemeenten openbaar gemaakt....