Datum: 27-03-2023 - 15:26
16
Mar
'23

Voorlopige uitslagen Provinciale verkiezingen gemeente Teylingen. (cijfers > 2023-2019)

De opkomst op woensdag 15 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023, lag landelijk opnieuw hoger dan bij de vorige verkiezingen van vier jaar geleden. Ongeveer 62,1 procent van alle stemgerechtigde kiezers in Nederland is volgens de laatste exitpolls gaan stemmen en in 2019 was dat 56 procent en in 2014 was dat maar 46 procent. In de gemeente Teylingen lag het opkomst-percentage in 2023 na telling op 65,7%(was 62,5 in 2019)...

16
Mar
'23

Voorlopige uitslagen Provinciale verkiezingen gemeente Lisse. (cijfers > 2023-2019)

De opkomst op woensdag 15 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023, lag landelijk opnieuw hoger dan bij de vorige verkiezingen van vier jaar geleden. Ongeveer 62,1 procent van alle stemgerechtigde kiezers in Nederland is volgens de laatste exitpolls gaan stemmen en in 2019 was dat 56 procent en in 2014 was dat maar 46 procent. In de gemeente Lisse ligt het opkomst-percentage in 2023 na telling op 65,1%(was 61,9 in 2019)...

14
Mar
'23

Waterschapkandidaten Rijnland bezoeken wethouder Reny Wietsma in Warmond.

Marjon Verkleij, Bart Aangeenbrug en Loek van Ruiten brachten als kandidaten voor de waterschapsverkiezingen een bezoek aan CDA-wethouder Reny Wietsma. Zij wilden graag praten op Koudenhoorn in Warmond, over goede samenwerking met de gemeente Teylingen....

03
Mar
'23

Teylingse jongeren krijgen samen met Burgemeester Breuer uniek kijkje achter de schermen bij Provincie

Alle jongeren in Teylingen die voor het eerst mogen stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen ontvingen een brief van Burgemeester Carla Breuer met een oproep om te gaan stemmen op 15 maart a.s. en met de uitnodiging om een uniek bezoek te brengen aan het Provinciehuis in Den Haag....

21
Feb
'23

Beantwoording vragen over toegankelijkheid en kosten verkiezingen Provinciale Staten.

Raadslid Frank Mélotte heeft namens de CDA fractie vragen gesteld omtrent de toegankelijkheid van de verkiezingen voor iedereen Het is een gemeentelijke taak om de drempel tot deelname aan verkiezingen zo laag mogelijk te maken. Dat geldt zeker voor de deelname aan verkiezingen door Lissers die lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben....
30
Jan
'23

Schriftelijke vragen over toegankelijkheid verkiezingen Provinciale Staten.

Raadslid Frank Mélotte heeft namens de CDA fractie vragen gesteld omtrent de toegankelijkheid van de verkiezingen voor iedereen Het is een gemeentelijke taak om de drempel tot deelname aan verkiezingen zo laag mogelijk te maken. Dat geldt zeker voor de deelname aan verkiezingen door Lissers die lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben....
01
Jun
'22

Formatieproces gemeente Lisse 2022-2026

Op 5 mei 2022 hebben de onderhandelaars van Nieuw Lisse het procesvoorstel collegevorming Lisse kenbaar gemaakt aan de andere fracties in de gemeenteraad van Lisse. Vanaf dat moment is Hans Demoed, aangesteld als externe formateur. Opdrachtgever van het formatieproces is de fractie van Nieuw Lisse. Gekozen is de processen van het raadsakkoord en de collegevorming parallel te laten lopen....

01
Apr
'22

Nieuwe raad Lisse van start.

Op 30 maart werd de nieuwe raad in raadzaal van Lisse geïnstalleerd. De fractie van Nieuw Lisse ging van vier naar zes zetels. De PvdA-GroenLinks ging van een naar drie zetels. CDA en D66 leverden allebei twee zetels in. De VVD en de SGP-ChristenUnie behielden hun zetels. Dit leidde tot een andere indeling van de raadzaal, waaraan sommige raadsleden ven moesten wennen....

17
Mar
'22

Uitslag gemeenteraadsverkiezing in Teylingen.

In de gemeente Teylingen blijft de VVD de grootste. Zij kregen wel minder stemmen dan in 2018 en daarmee 5 van de 25 zetels die de gemeenteraad van Teylingen telt.  Als tweede partij eindigde het CDA, dat een verlies leed en uitkwam op 18,6% van de stemmen maar de 5 zetels wel behield....

17
Mar
'22

Uitslagen gemeenteraadsverkiezing - de cijfers.

Volgens NOS.nl is het Nieuw Lisse de grootste partij van Lisse geworden. De partij van Jolanda Langeveld heeft net als PvdA/groenlinks flink veel extra kiezers getrokken'. Het verschil tussen Nieuw Lisse en het CDA was 4 jaar geleden nog erg klein. Toen pakte het CDA nog een zetel af van Nieuw Lisse...