Datum: 25-05-2019 - 15:33
05
Oct
'18

Gemeente presenteert begroting voor 2019: minder geld vanuit het rijk, sommige ambities 'bevriezen'.

De gemeente Lisse presenteert haar begroting voor het jaar 2019. Hierin heeft zij haar ambities uit het coalitieprogramma financieel vertaald. Mede door een korting vanuit het Rijk komt het begrotingsresultaat over 2019 eenmalig uit op een tekort. De drie jaren erna laten een sluitende en positieve begroting zien....

30
Aug
'18

Tientallen miljoenen voor toekomstbestendig bollenlandschap.

Een brede coalitie van publieke en private partijen investeert de komende jaren 22,5 miljoen in het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap. Zij maken onder meer werk van herkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes....

18
Jul
'18

Stand van zaken toekomst Beekbrug.

Op 13 februari heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de toekomst van de Beekbrug. Er is toen gesproken over een mogelijke vestiging van internationale schakelklassen (ISK) in het pand van de Beekbrug. Op deze avond is ook toegezegd dat er een tweede inloopbijeenkomst gehouden gaat worden....

14
Feb
'18

Wat gaat er met de Beekbrug gebeuren?

Het einde van RKBS de Beekbrug komt in zicht. Vanaf 1 augustus is directeur Pierre Peters 'zijn' schoolgebouw kwijt. Wat zijn de plannen voor dit gemeentelijk monument?....

26
Jan
'18

Dromen worden plannen; het toekomstige Lisserbroek.

Lisserbroek verdriedubbelt in de komende 20 jaar. En een vertegenwoordiging van inwoners uit Lisserbroek, een aantal woningbouwontwikkelaars en de gemeente zijn aan de slag om dat plan uit werken. Het leidt tot de concept Gebiedskaart Lisserbroek 2040 en dit tussenproduct in de planvorming willen de dorpsraad dit graag met haar inwoners bespreken....

13
Jan
'18

Lisse op weg naar 2030! Wil je ook meedenken of doen?

Vorig jaar hebben inwoners, medewerkers en het gemeentebestuur van Lisse hard gewerkt aan de Toekomstvisie Lisse 2030.En … de visie is af! In deze toekomstvisie leest u over de toekomstplannen voor Lisse. Maar ook over...

13
Oct
'17

Gezonde begroting biedt stevige buffer, vet op de botten.

De gemeente  presenteert opnieuw een gezonde begroting. Dit jaar staan zelfs flinke plussen onderaan de streep. Volgens het college biedt dit gunstige resultaat een belangrijke buffer voor toekomstige ontwikkelingen....

28
Sep
'17

Toekomstvisie Lisse@2030; koesteren en floreren.

Lisse 2030 is de groen(ste) woongemeente in de Bollenstreek die mensen op duurzame wijze aan elkaar verbindt. Een groen, duurzaam woondorp, waar mensen voor elkaar zorgen en samenwerken. Samen met inwoners, scholen, ondernemers en verenigingen schreef Lisse haar visie op de toekomst, de Toekomstvisie Lisse@2030....

26
Sep
'17

Toekomst corso: Geen schooiwagen en op weg naar Leiden?

De burgemeesters van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen kwamen maandag 25 september in de raadzaal van Lisse bij elkaar om de organisatoren en samenwerkingspartners van het Bloemencorso 2017 feestelijk te bedanken voor hun grote inzet. Deze bedankbijeenkomst vond voor het eerst plaats....