Datum: 03-12-2020 - 10:56

Webbanners 700x80p Lisse

 

02
Oct
'20

Officiële opening dagbesteding Op Lis voor ouderen.

De afgelopen periode is Stichting seniorenwerk Bollenstreek druk bezig met het opknappen en inrichten van dagbestedingscentrum Op Lis aan de Prinsessenstraat 1 in Lisse. ( Witte Kerkje). Het gaat een dagbesteding worden voor de eenzame ouderen en senioren die een gezellige dag willen beleven. Er worden diverse activiteiten gehouden.....

24
Sep
'20

Wethouder wil woningbouw voor starters en senioren.

Volgens Sjaak Smakman van het Leidsch Dagblad wil wethouder Jeanet van der Laan zo snel mogelijk woningen gaan bouwen op het gebied tussen de Greveling en Ruishornlaan. De woningen zullen vooral voor starters en senioren gebouwd worden. Het gaat om het stuk grond tussen jongerencentrum de Greef en de Pauluskerk.......

09
Sep
'20

Seniorenactiviteiten weer begonnen.

Vanaf maart 2020 werden alle activiteiten stilgelegd vanwege Covid-19. Voor de senioren die met veel enthousiasme deelnamen aan de seniorensoos en de seniorenmaaltijden was dat heel vervelend. Echter goed nieuws: zowel de seniorensoos op de dinsdagmiddag als de seniorenmaaltijd zijn weer van start gegaan of gaan weer plaats vinden.....

25
Aug
'20

Lisse Actief en Vitaal gaat van start.

Lisse Actief & Vitaal is speciaal voor de doelgroep 50+ers en wordt gegeven door een ervaren sportleider. Elke les is zeer gevarieerd waarbij ieder op zijn/haar eigen niveau fit wordt en blijft. Een mooie mix van versterkende oefeningen en sport- en spelactiviteiten wordt aangeboden tijdens Lisse Actief & Vitaal. Het gezamenlijk sporten en de passende muziek zorgen voor het ultieme beweegplezier....

15
Jul
'20

Evenwicht op de woningmarkt voor Lisse met aandacht voor senioren en jongeren.

De Gemeente vraagt uw mening over het woonprogramma 2020-2024.
Gemeente Lisse vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het college brengt die ambitie nu ook tot uitdrukking in het woonprogramma....

11
May
'20

Seniorenbus Lisse gaat weer rijden.

De Seniorenbus Lisse gaat vanaf maandag 25 mei weer rijden. Vanaf 18 mei kunnen mensen ritten reserveren via de telefoondienst. Ook de vaste klanten moeten voorlopig voor elke rit bellen. De organisatie heeft wel speciale beschermende maatregelen genomen. Zo kan er per rit maar één passagier worden vervoerd, die plaats moet nemen op de achterbank....

14
Mar
'20

Activiteiten voor senioren worden getroffen door Coronavirus.

Traditioneel staat iedere dinsdagmiddag de seniorensoos voor 55 plussers in de agenda van dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek. Helaas gooit de Coronavirus roet in deze activiteit. Het bestuur van de Vrienden van het Seniorenwerk Lisserbroek heeft met pijn in hun hart moeten besluiten om deze activiteit tot eind maart te schrappen......

12
Mar
'20

Knarrenhof in Lisse?

Op 18 september 2019 werd het raadsvoorstel 'Knarrenhof Lisse' unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Lisse. Het voorstel verzoekt het college te informeren naar de animo onder de bewoners van Lisse voor deze woonvorm voor ouderen. Dit wil de gemeente doen door het houden van een informatiebijeenkomst en een excursie naar een Knarrenhof in een andere gemeente.....

29
Feb
'20

Tweede fittest in het kader van Vitaal Lisse.GEANNULEERD

Op 9 maart 2019 is het project Vitaal Lisse middels een fittest van start gegaan. Aan deze fittest hebben 90 deelnemers meegedaan. Na de fittest zijn er 55 deelnemers van start gegaan met het GALM introductieprogramma van 10 weken en het Walking Football bij FC Lisse. In september 2019 is gestart met het vervolgprogramma......

24
Jan
'20

Stamppotmaaltijd in de Beukenhof.

Op donderdag 23 januari 2020 om 17.30 uur schoven 90 personen aan voor een gezellige stamppotmaaltijd in de grote zaal van De Beukenhof, . er werd een zuurkoolstamppot, rode kool met hachee, boerenkoolstamppot en een balletje gehakt met lekkere jus geserveerd.....