Datum: 30-11-2021 - 06:39
27
Nov
'21

Gemeente Lisse krijgt regie op inburgering

De gemeente Lisse krijgt de regie voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. De gemeente wordt verantwoordelijk voor het aanbieden van het onderwijs aan statushouders en anderen die verplicht zijn om in te burgeren. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding en participatietrajecten....

24
Nov
'21

Oplossing voor een veilige busverbinding via de Sportlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeursvariant vastgesteld voor de aanpassingen aan de Sportlaan voor een verkeersveilige inpassing van de hoogwaardige busverbinding Noordwijk-Schiphol. Het college kiest voor een vrijliggend fietspad langs de Sportlaan tussen de Oranjelaan en de nieuwe brug, voor de vele fietsers van en naar het Fioretti....

19
Mar
'21

Voorstel bus-verbinding door De Waterkanten over Ringvaart.(+vlog)

Bewoners van de Waterkanten: jullie tips en reacties zijn welkom! Want zoals jullie misschien weten, werkt de gemeente Lisse samen met andere partners aan de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Een onderdeel hiervan is een nieuwe brug tussen Lisse en Lisserbroek. Voor een veilige oplossing zijn er aanpassingen nodig aan de Sportlaan....

14
Mar
'21

Ondernemers zoeken ruimte in bereikbaarheid Bollenstreek.

Het was even iets rustiger op de wegen in en rond de Bollenstreek. Maar nu de dagelijkse gang van zaken – zoals we die gewend waren – weer heel langzaam op gang komt en het voorjaar met haar zon de bollenvelden langzaam in bloei laat komen, komt de drukte op de provinciale- en rijkswegen ook weer op gang.....

07
Mar
'21

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Tot en met 29 maart 2021 kun je reageren op de Ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB-1) en het daarvoor opgestelde Milieueffectrapport (MER). Op het platform van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vind je alle documenten die daar bij horen....

21
Jun
'20

HET alternatief voor de Duinpolderweg? Een tunnelvisie.

De term 'tunnelvisie' wordt wel gebruikt voor een bekrompen visie. Iemand met zo'n soort tunnelvisie heeft geen oog voor aanwijzingen of argumenten die niet in lijn zijn met de eigen vaste overtuiging. Planstudies werden gemaakt, dikke rapporten werden geschreven, velerlei alternatieven aangedragen. Deze week zag de provincie Noord - Holland af van dit alles.....

30
Aug
'19

Gemeenten vragen aandacht minister voor overlast Schiphol.

Ook in gemeenten die iets verder van Schiphol liggen is de overlast van het vliegverkeer groot. Zij vragen met een brief aandacht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voor deze groeiende problematiek. De gemeenten*, waaronder Lisse en Hillegom, willen graag met de minister in gesprek......

31
Jan
'19

De Kunstbus nam kijkje achter de schermen van Schiphol

Op dinsdag 29 januari ging een gezelschap van 24 leden van de Kunstbus onderweg naar Schiphol voor de toer “Behind the Scenes”. Om 14.00 uur moesten we officieel inchecken bij de balie van de Planes en Plaza winkel.....

10
Nov
'18

Nieuwe brug over Ringvaart voor snelle busroute Noordwijk - Schiphol.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben 6 november hun voorkeur uitgesproken over de aanleg van een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. De aanleg van de HOV-verbinding is een gezamenlijke ambitie met als doel de bereikbaarheid van de regio te verbeteren....

09
Jul
'18

Waterval weer stuk dichter bij groen schoolplein.

Jenaplanschool De Waterval is weer een stuk dichterbij de start van het groene schoolplein - fase 2. Vorige week mochten juf Ashley, juf Lindsay en Eric (werkgroep fondsenwerving) dit prachtige bedrag in ontvangst nemen van het Schipholfonds....