Datum: 25-10-2021 - 16:06
21
Oct
'21

Regio Holland Rijnland zoekt gezinshuisouders.

Regio Holland Rijnland zoekt toegewijde zorgprofessionals die in staat zijn om een specialistisch gezinshuis of een specialistische gezinsgerichte kleinschalige zorgvoorziening te realiseren, waarbij 24/7 in een veilige, vertrouwde omgeving zorg wordt geboden aan kinderen en jongeren die door meervoudige, ernstige of complexe problematiek niet meer thuis kunnen wonen....

19
Oct
'21

Regio Holland Rijnland zoekt gezinshuisouders.

Regio Holland Rijnland zoekt toegewijde zorgprofessionals die in staat zijn om een specialistisch gezinshuis of een specialistische gezinsgerichte kleinschalige zorgvoorziening te realiseren, waarbij 24/7 in een veilige, vertrouwde omgeving zorg wordt geboden aan kinderen en jongeren die door meervoudige, ernstige of complexe problematiek niet meer thuis kunnen wonen....

13
Oct
'21

Webinar bij Vereniging Oud Lisse over ‘De geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland’

De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” houdt een digitale lezing door mevrouw Janneke Groen over de geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland. De lezing vindt plaats op dinsdag 19 oktober 2021 vanaf 20:00 uur.....

24
Jul
'21

Gemeenteraad Lisse stemt in met Regionale Energiestrategie (RES).

Op 17 juni stemde de raad van Lisse in met de Regionale Energiestrategie (RES). Wethouder Jeffrey van Haaster is blij met deze uitslag en stelt: “De RES is een belangrijke stap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 in onze regio. Lisse is bereid om haar bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Tegelijk is het zaak om de opgave voor duurzame energieopwekking eerlijk over de regio te verdelen en zorgvuldig te bekijken...

04
Jul
'21

Inwoners Lisse denken mee over de Lokale Energietransitie

Zo’n 23 inwoners namen op 11 mei deel aan een meedenksessie over de Lokale Energiestrategie van de gemeente Lisse. Zij lieten weten wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien en wat hun zorgen zijn. Want vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord.....

22
Apr
'21

Koop je eigen stukje windmolen.

Vanaf 19 april, kunnen inwoners van de regio Holland Rijnland zich melden om de aankoop van De Watergeuzen mogelijk te maken. Dat zijn de twee windmolens langs de A4 bij de afslag Leiden-Zoeterwoude. De molens worden aangekocht door Rijnland Energie Coöperatie die hiervoor participaties uitgeeft.....

21
Apr
'21

Holland Rijnland wil energieneutraal zijn in 2050.

De Regionale Energiestrategie (RES)  van de regio Holland Rijnland is gereed en op 17 juni zal de gemeenteraad van Lisse zich erover buigen. In de RES 1.0 beschrijven 13 regiogemeenten, 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities en keuzes om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. Ook netbeheerder Liander en verschillende lokale en regionale partners leverden bijdragen....

10
Aug
'18

Hoogheemraadschap van Rijnland sluit Leidsevaart voor doorgaande recreatievaart.

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting van het oppervlaktewater te beperken. Door water via een andere route aan te voeren kan Rijnland de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Een tweede maatregel is het afdammen van de Leidsevaart in Heemstede....

11
May
'18

Maand van Uniek Sporten in Holland Rijnland en Midden-Holland.

Om Uniek Sporten extra op de kaart te zetten in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland vindt van 9 mei tot 8 juni de Maand van Uniek Sporten plaats. Uniek Sporten is een app, ontwikkeld door Fond Gehandicaptensport, om het huidige sportaanbod voor mensen met een beperking kenbaar te maken. Wat gaat er tijdens deze maand gebeuren?....