Datum: 28-07-2021 - 20:15
20
Jul
'21

Nieuw Trompenburg kiest zijn reuzenbol.

In juni ontvingen de omwonenden van Nieuw Trompenburg een brief, waarin hen gevraagd werd om mee te denken. In 2018 startte de Stichting Gildemeesters Bollenstreek namelijk met het kunstproject 'Giant Tulip Bulbs'. Deze kunstwerken, in de vorm van een tulpenbol, worden door verschillende kunstenaars uit de Bollenstreek beschilderd. Wilma Wonen adopteerde zo'n reuzenbol en de omwonenden konden, door te stemmen, kiezen welke bol er wordt geplaatst.....

07
Jul
'21

Overeenkomst tussen gemeente Lisse en Wilma Wonen over Nieuw Trompenburg

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met projectontwikkelaar Wilma Wonen over de bouw van 64 woningen in Nieuw Trompenburg in Lisse. In de overeenkomst is vastgelegd hoe we omgaan met openbaar groen, waterberging en infrastructuur. De woningen worden vrijwel energieneutraal en worden niet aangesloten op het gasnetwerk. Wethouder Jeffrey van Haaster en Ronald Tol, directeur van Wilma Wonen, tekenden vandaag, 7 juli, de overeenkomst....

26
Feb
'21

Voorbereidingen Nieuw Trompenburg: Bomen met herinneringen sneuvelen.

Deze week is Hovenierbedrijf Jonker gestart met voorbereidende werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het terrein bouwrijp te maken. De meeste bomen en het groen werden gekapt en gesnoeid. Daar waar mogelijk werd er nog gekeken of de bomen nog een tweede leven aan zouden kunnen.....

23
Feb
'21

Groenwerkzaamheden op locatie Nieuw Trompenburg deze week van start.

Hovenierbedrijf Jonker start woensdag 24 februari 2021 met groenwerkzaamheden op locatie. Dit houdt in dat de meeste bomen en het groen worden gekapt en gesnoeid. De werkzaamheden nemen naar verwachting drie dagen in beslag en vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur.....

14
Jan
'21

VIDEO Nieuwbouw Nieuw Trompenburg - voorontwerp ter inzage.

Donderdag 14 januari gaat het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Trompenburg ter inzage gegaan. In een filmpje van circa 6 minuten nemen de projectontwikkelaar, de architect en de gemeente u onder andere mee in de visie, de eerste schetsen van de woningen en de planuitleg van de toekomstige woonwijk. Zij vertellen u ook waar u uw eventuele reactie op het plan kunt geven......

11
Jan
'21

Nieuws over Nieuwbouw Nieuw Trompenburg.

Op 15 december 2020 heeft het college van de gemeente Lisse het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Trompenburg goedgekeurd en volgende week gaat het plan ter inzage. In dit nieuwe bestemmingsplan krijgt de locatie de bestemming 'Wonen', 'Groen' en 'Verkeer- en Verblijfsgebied', zodat het mogelijk wordt om hier een woonwijk met maximaal 65 woningen te bouwen....

23
Dec
'20

Sloopwerkzaamheden voor Nieuw Trompenburg.

De sloopwerkzaamheden van de drie woningen Rustoord 2, 4 en 6 op locatie Nieuw Trompenburg is dinsdag 22 december van start gegaan. De werkzaamheden nemen naar verwachting drie weken in beslag en vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 tot 19.00 uur. Indien nodig wordt er ook op zaterdag gewerkt tussen 7.00 en 16.00 uur....

02
Nov
'20

Nieuwbouwlocatie Nieuw Trompenburg van start.

Nieuwbouwlocatie Nieuw Trompenburg in Lisse, een ontwikkeling van projectontwikkelaar Wilma Wonen, is deze week officieel van start gegaan. Met het live gaan van de website is het ‘startsein’ gegeven. De site is in nauwe samenwerking met de Gemeente Lisse tot stand gekomen. Omwonenden van de toekomstige wijk worden via de website en digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen....

24
Feb
'17

Nieuwbouwprojecten Woonstichting ‘Stek’.

Woonstichting ‘Stek’ is op verschillende locaties in ons dorp bezig met allerlei nieuwbouwprojecten. Zo is er gestart met de bouw van ‘De Waterkanten’ en ‘De veilingmeester Lisse’. Stek bouwt 46 sociale huurappartementen op de....