Datum: 04-06-2023 - 16:40
24
May
'23

Uitnodiging inloopbijeenkomst Nieuw Boekhorst.

Achter de schermen wordt er nog hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst. Via dit bericht nodigt Heijmans  je uit voor de volgende informatiebijeenkomst die op 7 juni gehouden wordt..
Je van harte welkom en praten wij je graag bij over Nieuw Boekhorst en de volgende onderwerpen:...

24
May
'23

Uitnodiging inloopbijeenkomst Nieuw Boekhorst.

Achter de schermen wordt er nog hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst. Via dit bericht nodigt Heijmans  je uit voor de volgende informatiebijeenkomst die op 7 juni gehouden wordt..
Je van harte welkom en praten wij je graag bij over Nieuw Boekhorst en de volgende onderwerpen:...

28
May
'23

Sloop Schoolstraat start waarschijnlijk rond oktober 2023.

De woningen en horecagelegenheid De Gewoonste zaak aan de Schoolstraat 5 t/m 11 hebben hun langste tijd gehad en zullen plaats gaan maken voor een appartementencomplex. er is een overeenkomst gesloten voor 33 appartementen: 12 betaalbare koopappartementen (tot € 355.000,-) en 21 dure koopappartementen (boven € 355.000,-)...

26
May
'23

Nieuwbouw voormalig slagerij Koot

De voormalig slagerij Koot op de hoek van Kanaalstraat 82 en de Molenstraat is de gemeente van plan de commerciële ruimte naar woningbouw om te zetten. Op deze plek zouden 5 appartementen gebouwd kunnen worden. Het principeverzoek is in 2021 reeds positief beantwoord, mits voldaan wordt aan het woonprogramma 2020-2024 en er 8 openbare parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd worden.....

25
May
'23

Start nieuwbouw 'De zon' opgeschort door gestegen bouwkosten.

De start van de nieuwbouw van Kanaalstraat 33, beter bekend als ‘De Zon’  is voorlopig opgeschort als gevolg van de gestegen bouwkosten. De bedoeling was: Toevoegen van woningen en verkleinen van commerciële ruimten. Het pand wordt op dit moment gebruikt voor Galerie De Zwarte tulp. Met het slopen van deze ene woning zouden er 11 appartementen gerealiseerd kunnen worden....

10
May
'23

Woningbouwplannen op drie plekken in Lisse stap verder

Het college van B&W van de gemeente Lisse heeft besloten om drie bestemmingsplannen voor woningbouw voor te leggen aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad kan er op deze plekken gestart worden met de bouw van extra woningen....

30
Apr
'23

Plannen voor nieuwbouw op terrein Stan van Noort.

Het pand van Stan van Noort aan de Hyacintenstraat 20 in Lisse staat al geruime tijd leeg. In de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Lisse worden plannen bekend gemaakt om het winkelpand te transformeren naar woningbouw. Er komen drie bouwlagen met 10 appartementen: 2 sociale huur, 4 middenhuur en 4 vrije sector. De omgevingsvergunning is aangevraagd. (Bron: omgevingsvisie gemeente Lisse).

24
Apr
'23

Plannen voor nieuwbouw op terrein oude postkantoor.

In de nieuw verschenen omgevingsvisie van de gemeente Lisse staat dat men plannen heeft om het oude postkantoor aan de Nassaustraat 2 te gaan herontwikkelen naar 2 gebouwen met appartementen en een middenterrein.
Naar verwachting gaat het om 44 appartementen in alle segmenten (huur/koop), sociaal, midden en duur), verdeeld over 2 gebouwen. Het is nog niet definitief als het gaat om de precieze verdeling qua segmenten....

11
Apr
'23

Ontwerp bestemmingsplan voor Vuursteeglaan - zuid.

Het college heeft op 4 april 2023 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Vuursteeglaan Zuid. De inspraakreacties die zijn ingediend naar aanleiding van de inspraakavonden die Timpaan heeft georganiseerd, zijn gebundeld, geanonimiseerd en voorzien van een antwoord. De reacties zijn gebruikt bij het opstellen en verbeteren van het ontwerp bestemmingsplan.....

27
Mar
'23

Ingezonden brief: Nieuwe flat op de Greef nog hoger en kan Lisse miljoenen kosten.

Uit nieuwe stukken van wethouder Langeveld voor de gemeenteraad blijkt dat de flat op de locatie van de Greef zeven verdiepingen hoog dreigt te worden. Ook is volgens omwonenden de kans groot dat deze flat de gemeente miljoenen gaat kosten. Veel van die kosten worden niet benoemd of lijken te worden weggeboekt in verschillende potjes....