Datum: 11-08-2020 - 12:12
31
Jul
'20

Vragen over stand van zaken financiën en nieuwbouw FC Lisse.

Vanwege de coronacrisis zijn veel instanties en verenigingen in financiële nood gekomen. De gemeente Lisse tracht op financieel gebied bij te springen. Vanwege sluiting van de kantine bij FC Lisse heeft men  minder inkomen gehad. De PVDA fractie vroeg zich af wat de stand van zaken was betreffende de nieuwbouw en hoe de daarbij behorende garantstelling financieel geregeld is?.......

13
Dec
'19

Grenzen voor nieuwbouw in manifest.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft op 12 december het Manifest “Grenzen in zicht” uitgebracht, waarin de grenzen worden aangegeven voor nieuwbouw in het buitengebied. Het CHG wil hiermee bereiken dat de raden van de Greenport-gemeenten zich duidelijker gaan uitspreken over de vraag......

01
Nov
'19

Start verkoop Nieuw Meerzicht: van starter tot vrijstaande woning.

Op vrijdag 1 november start de verkoop van nieuwbouwproject Nieuw Meerzicht te Lisse. Het project van Timpaan verrijst tussen de Gasstraat en Kanaalstraat in Lisse en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Een mooie, centrale plek waar 60 woningen komen met voor elk wat wils. De woningen zijn dan ook heel divers......

30
Oct
'19

Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Meerzicht.

Op 28 mei 2019 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Meerzicht in procedure te brengen. Het bestemmingsplan voorziet in de omzetting van een huidige bedrijfsbestemming naar een woonbestemming met bijbehorende voorzieningen. Het bestemmingsplan Nieuw Meerzicht maakt de realisatie van 60 woningen mogelijk......

28
Oct
'19

Bouwplan Kruishoorn in Lisse gaat door.

De gemeente Lisse kan van start met het plan Kruishoorn fase 1 voor de bouw van 24 woningen aan de Greveling in Lisse. De Raad van State heeft de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard......

12
Jul
'19

Extra boogkassen bij HOBAHO.

De Hobaho wil op hun terrein aan de Prof. van Slogterenweg 2 te Lisse drie extra boogkassen plaatsen en de bestaande wandelkas verplaatsen. Deze uitbreiding wordt landschappelijk ingepast door het planten van een lage haag. De gewenste ontwikkeling heeft als doel om de onderzoeksactiviteiten van het Hobaho uit te kunnen breiden.....

20
Jun
'19

Derde variant nieuwbouwplan Heereweg zonder appartementen.(+situatieschets)

Aan de gemeenteraad van Lisse wordt gevraagd medewerking te verlenen aan een ingediend bouwplan voor de realisatie van 6 vrijstaande woningen op het perceel Heereweg 31-33. Op dit moment staan hier twee bedrijfspanden. voorheen was hier Linker Lisse gevestigd........

27
May
'19

Aftrap obligatieplan veelbelovend.

FC Lisse wil graag haar accommodatie vernieuwen. De benodigde financiële middelen worden o.a. middels een obligatieplan verworven. Afgelopen maandag 20 mei was er een informatie avond waarop wordt toegelicht hoe iedereen hier aan deel kan nemen......

26
May
'19

Virtuele sfeerimpressie nieuwbouw Fc Lisse.

Virtuele sfeerimpressie van de nieuwbouw bij FC Lisse.

23
May
'19

Nieuwbouwplan It's gebouw krijgt vervolg.

De gemeente lisse heeft vorig jaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gotthard vastgoed B.V. om het  IT'S gebouw (Heereweg 177-179 Kanaalstraat 1, 3, 5) te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.....