Datum: 25-10-2021 - 15:13
10
Oct
'21

College B en W Lisse: 2022 heeft een sluitende begroting

Het college van Burgemeester en Wethouders is voorzichtig positief als het om de toekomst van de gemeentefinanciën gaat. Voor 2022 is een sluitende begroting gepresenteerd; voor de jaren daarna is de situatie onzeker. “Het is geen comfortabele koers en het wordt niet makkelijk”, aldus wethouder Kees van der Zwet.....

23
Jun
'21

De portemonnee is bijna leeg

Op 1 juli worden de kadernota voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 in de gemeenteraad behandeld. Bij de kadernota geven we als college een eerste aanzet voor de beleidsaanpassingen en -voornemens voor het nieuwe begrotingsjaar. Na de nodige discussies in de raad wordt de begroting voor volgend jaar opgesteld. De raad stelt deze in november vast. Het is de basis voor wat het college in 2022 gaat doen....

23
Jun
'21

De portemonnee is bijna leeg

Op 1 juli worden de kadernota voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 in de gemeenteraad behandeld. Bij de kadernota geven we als college een eerste aanzet voor de beleidsaanpassingen en -voornemens voor het nieuwe begrotingsjaar. Na de nodige discussies in de raad wordt de begroting voor volgend jaar opgesteld. De raad stelt deze in november vast. Het is de basis voor wat het college in 2022 gaat doen....

30
May
'21

Lisse wil ondanks financiële tegenwind sluitende begroting houden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Lisse wil ook in het laatste collegejaar haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor een gezond financieel beleid. Dit blijkt uit de Kadernota 2022-2025, die aan de gemeenteraad is aangeboden. "Alhoewel 2020 nog met een positief saldo werd afgesloten en we voor 2022 een sluitende begroting willen presenteren, ....

03
Jun
'20

Gemeente presenteert kadernota: een aantrekkelijk dorp, vitale inwoners en duurzame innovatie.

De gemeente Lisse presenteert kadernota in beperkte vorm; Het college kiest er door de huidige omstandigheden voor om een beleidsarme kadernota 2021 op te stellen. Dit betekent dat de integrale afweging van beleidskeuzes en budgetten voor nieuw beleid in november plaatsvindt bij het vaststellen van de begroting 2021.....

04
Oct
'19

Gemeente kiest voor toekomstbestendige begroting: nu actie ondernemen.

Gemeente Lisse presenteert de begroting voor het jaar 2020. Daarbij kijkt zij nadrukkelijk naar de toekomst. Door nu rekening te houden met verwachte kosten wil de gemeente het huishoudboekje voor langere tijd op orde brengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om tijdelijke taken die tot en met 2021 begroot waren en daarna niet meer......

14
Jun
'19

Structureel begrotingstekort: College kondigt ambities en uitdagingen aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft de Kadernota 2020-2023 naar de raad gestuurd. Daarin kondigt het college aan dat zij de komende jaren actief aan de slag wil met de volgende onderwerpen: aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie......

08
Jun
'18

Kadernota geeft financieel inzicht in plannen nieuw college.

Het nieuwe college heeft de plannen uit het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen’ gedeeltelijk vertaald in de Kadernota 2019. Dit is een eerste financiële vertaling van de plannen. Hiervan kan de gemeenteraad op 28 juni aangeven of het college wat haar betreft de juiste weg inslaat....