Datum: 24-02-2020 - 09:46
07
Sep
'19

Huisartsen en gemeente Lisse werken samen aan betere en snellere jeugdhulp.

De huisartsen in Lisse gaan samenwerken om kinderen, jongeren en hun ouders nog sneller de juiste hulp te bieden. De praktijkondersteuner Jeugd brengt het probleem van het kind of de jongere in kaart, biedt begeleiding of verwijst naar een andere passende vorm van jeugdhulp. Daardoor krijgen kinderen en jongeren direct de meest passende zorg.....

23
Nov
'18

Realistisch begroot - realistisch afgerekend 'levert' Lisse bijna 4 ton op.

Dertien gemeenten hebben op het gebied van de jeugdzorg afgesproken gezamenlijk de jeugdhulp te contracteren en geld hiervoor vrij te maken. De gemeenten steunden elkaar volgens een solidariteitsprincipe. Dit wordt vanaf 2019 los gelaten. Wat betekent dit voor Lisse?.....