Datum: 12-06-2021 - 19:13
10
Jun
'21

Huur/koop appartementen voor starters, eigenaren Gewoonste Zaak willen vertrekken.

Voor de locatie Schoolstraat heeft zich in 2019 een ontwikkelaar gemeld om de locatie Schoolstraat 5, 7 en 9 te ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft aangeven circa 8 huur/koop appartementen voor starters te willen realiseren. Sinds 2019 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en De Gewoonste Zaak om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Schoolstraat 9 bij de planontwikkeling te betrekken.....

02
Jun
'21

Lisse mag 800 huizen bouwen.

De Provincie Zuid - Holland geeft extra ruimte om huizenbouw te ontwikkelen In 2019 zijn de nieuwe woningbehoefte cijfers door de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Er is een nieuwe Woningbouwbehoefteraming1  en Bevolkingsprognose  vastgesteld. Voor Lisse geldt dat het wenselijk is om tot 2030 800 woningen bij te bouwen....

20
May
'21

Mogelijk woningbouw op terrein Microformat.

Op het terrein waar voorheen Microformat was gevestigd, willen de eigenaren van het pand woningbouw realiseren. Om te onderzoeken of dit hier mogelijk is, tekenden wethouder Jeffrey van Haaster (ruimtelijke ordening) en Joost Baarda en Emanuel van der Wiel (eigenaren van het pand en terrein) een intentieovereenkomst....

28
Oct
'20

Lisse bouwt aan een evenwichtige woningmarkt

De gemeente Lisse wil tot 2030 bijna zevenhonderd nieuwe woningen laten bouwen. Dat aantal komt overeen met de geraamde behoefte. Het college zet in op betaalbaarheid. Daarom blijft de gemeente zoeken naar goede nieuwe locaties......

11
Jun
'20

Goede stappen in ontwikkeling woningbouw Lisse.

Er zijn op verschillende plekken in Lisse bouwprojecten in ontwikkeling. Het projectenboek van de gemeente beschrijft deze ontwikkelingen. Op 23 juni wordt in de commissievergadering Ruimte en Infrastructuur hierover gesproken. Elk halfjaar vindt er een actualisatie plaats van het projectenboek.....

14
Sep
'19

Gemeente Hillegom en LIsse doen mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route

Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Via het onafhankelijke platform ‘Duurzame Huizen Route’ delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning.....

03
Apr
'19

Lijst met mogelijke nieuwbouwplannen in gemeente Lisse.

In de gemeente Lisse wordt een grote druk ervaren op de woningmarkt. Lisse wordt beperkt in haar uitbreiding door de oostelijk gelegen ringvaart, de gemeentegrens, de 20Ke contour Schiphol en afspraken die zijn gemaakt voor het hele buitengebied......

01
Nov
'18

Bezoek duurzame huizen in Lisse en Hillegom.

Op zaterdag 3 en 10 november openen in het hele land bewoners hun deuren. Een unieke kans voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met duurzaam bouwen en wonen. De gemeente Lisse doet mee aan de Duurzame Huizen Route en moedigt inwoners aan om hun woning open te stellen.....

21
Aug
'18

Gemeente Lisse doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route.

Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Op het onafhankelijke platform Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning....