Datum: 12-05-2021 - 19:12
02
Dec
'20

College vraagt om go of no go voor bouw van 10 tot 15 tiny houses. (rectificatie)

Vanuit het raadsparticipatietraject is het initiatief ‘Tiny Housing’ ontstaan. Een vernieuwende werkwijze: De raad is als het ware initiatiefnemer van het tiny house initiatief en heeft het college gevraagd omwonenden van de beoogde locatie te informeren over het plan, zodat de raad opgehaalde reacties mee kan nemen in het door hen te nemen go of no go besluit over het vervolg......

29
Nov
'20

Wethouder is tevreden over realisatie nieuwbouw, maar ziet wel 2 grote angels.

In de maanden juni en december verschijnt het zogenaamde projectenboek. Hierin wordt aangegeven hoe de stand van zaken is betreffende lopende project op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierin staat o.a. opgenomen dat de gemeente Plan 4 heeft verkocht en dat er een aanvraag is ingediend voor de inzet van de vliegende brigade om Greveling Zuid versneld te kunnen ontwikkelen......

23
Oct
'20

Kleine huisjes in Bloemenbuurt, grote gevolgen.

De gemeente Lisse wil meewerken aan de behoefte van inwoners uit Lisse voor het bouwen van tiny houses . Uit onderzoek is als meest geschikt naar voren gekomen het binnenterrein achter de woningen aan de Narcissenstraat, de Gasstraat, de Geraniumstraat en de Broekweg. Op dit moment ligt het binnenterrein braak......

26
Sep
'20

Nieuwbouw 10 tiny houses in Lisse.

Inwoners van Lisse hebben de gemeente gevraagd mee te denken over een plek voor tiny houses. Vorig jaar heeft de gemeenteraad uitgezocht hoe groot de belangstelling voor tiny houses is en welke inwoners daarvoor in aanmerking willen komen. Een grote groep Lissers gaf aan dat zij een duurzamere manier van leven in een Tiny House een mooie stap voor de toekomst vindt.....

26
Jul
'20

Gemeente Lisse geeft prioriteit aan tiny houses boven kerkenvisie.

Kerken hebben vaak een centrale gezichtsbepalende rol in vele dorpen. Door de ontkerkelijking komen landelijk kerken leeg te staan. Van de 6900 kerken in Nederland hebben er reeds 1400 een andere bestemming gekregen dan voor kerkdiensten (onderzoek Trouw 2019). Vaak hebben deze kerken een andere (maatschappelijke) bestemming gekregen zoals (starters)woningen, bibliotheek, dorpshuis, brouwerij of galerie. ....

21
Jun
'19

Initiatiefgroep Tiny Houses Lisse van start.

Het ging wat aarzelend, maar uiteindelijk vormde zich toch een intiatiefgroep Tiny Houses Lisse in het gemeentehuis. De initiatiefgroep bestaat uit bewoners die serieus geïnteresseerd zijn om een tiny house (klein huis van maximaal 50m2) in Lisse te realiseren.......

15
May
'19

Geslaagde roadtrip Tiny Houses Lisse.

Op 10 mei vertrok een volle bus met nieuwsgierige Lissers, wethouders en raadsleden vanaf het gemeentehuis in Lisse naar de Bouw Expo Tiny Housing in Almere. De roadtrip werd vervolgd met een bezoek aan een Tiny House gemeenschap gelegen in de rafelrand van Alkmaar.  De excursie had als doel: verkennen, leren en inspireren......

07
May
'19

Kleine huisjes, grote ambities.


In Lisse is belangstelling voor duurzaam wonen, ontspullen en leven met een kleine footprint. Een Tiny House is meer dan kleine huisje, het gaat ook om een andere manier van leven. Op 12 april werd in opdracht van de gemeenteraad in het gemeentehuis van Lisse een informatieavond over Tiny Houses georganiseerd......

09
Apr
'19

Kom naar de inspirerende avond over Tiny Houses.

De subwerkgroep Tiny Houses van de gemeenteraad Lisse organiseert op vrijdag 12 april vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis van Lisse een inspirerende avond over Tiny Houses. Doel van deze avond is het informeren van inwoners en het peilen van belangstelling onder Lissers om duurzaam te wonen in een Tiny House.....