Datum: 25-10-2021 - 15:50
13
Oct
'21

Webinar bij Vereniging Oud Lisse over ‘De geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland’

De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” houdt een digitale lezing door mevrouw Janneke Groen over de geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland. De lezing vindt plaats op dinsdag 19 oktober 2021 vanaf 20:00 uur.....

10
Aug
'18

Hoogheemraadschap van Rijnland sluit Leidsevaart voor doorgaande recreatievaart.

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting van het oppervlaktewater te beperken. Door water via een andere route aan te voeren kan Rijnland de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Een tweede maatregel is het afdammen van de Leidsevaart in Heemstede....

09
Dec
'17

Inloopbijeenkomst over de 4 polders.

Hoogheemraadschap van Rijnland houdt  inloopbijeenkomst over de ontwerppeilbesluiten voor de Zemelpolder, Meer- en Duinpolder, Lisserpoelpolder en de Rooversbroekpolder in Lisse....