Datum: 23-05-2019 - 09:12
10
Aug
'18

Hoogheemraadschap van Rijnland sluit Leidsevaart voor doorgaande recreatievaart.

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting van het oppervlaktewater te beperken. Door water via een andere route aan te voeren kan Rijnland de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Een tweede maatregel is het afdammen van de Leidsevaart in Heemstede....

09
Dec
'17

Inloopbijeenkomst over de 4 polders.

Hoogheemraadschap van Rijnland houdt  inloopbijeenkomst over de ontwerppeilbesluiten voor de Zemelpolder, Meer- en Duinpolder, Lisserpoelpolder en de Rooversbroekpolder in Lisse....