Datum: 30-11-2021 - 07:15
30
Nov
'21

Woningvoorraad blijft achter in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er in 2021 tot en met het derde kwartaal 10.818 woningen bij gekomen. De woningvoorraad steeg daarmee met 0,63%. Afgezet naar het aantal inwoners nam de woningvoorraad daarmee 8,4% minder toe dan gemiddeld in Nederland.....

23
Nov
'21

College Lisse kiest voor Knarrenhof met veertig woningen en woningen voor starters/jongeren.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil in het gebied Grevelingen-Zuid een Knarrenhof mogelijk maken met veertig woningen voor ouderen. De keuze is gemaakt na een onderzoek naar de diverse mogelijkheden in het gebied aan de Ruishoornlaan. De keuze van het college wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad....

24
Oct
'21

Vragen en beantwoording nieuwe woonwijk Geestwater

In de online informatiebijeenkomst over Geestwater zijn veel vragen gesteld. Deze vragen hebben we verzameld, geclusterd en voorzien van een reactie. Ben je benieuwd naar de antwoorden? Je vindt ze hier onder.
impressie boven: Geestwater.nl. Direct naar vraag - antwoord.

21
Oct
'21

Regio Holland Rijnland zoekt gezinshuisouders.

Regio Holland Rijnland zoekt toegewijde zorgprofessionals die in staat zijn om een specialistisch gezinshuis of een specialistische gezinsgerichte kleinschalige zorgvoorziening te realiseren, waarbij 24/7 in een veilige, vertrouwde omgeving zorg wordt geboden aan kinderen en jongeren die door meervoudige, ernstige of complexe problematiek niet meer thuis kunnen wonen....

09
Oct
'21

Bijna 30 procent minder rokers in Zuid-Holland dan 8 jaar geleden.

Het aantal rokers in Zuid-Holland is tussen 2012 en 2020 afgenomen met 29,3%. De sterkste daling binnen de provincie vond plaats in Oegstgeest. Hier is het aandeel inwoners dat af en toe een sigaret opsteekt zelfs gehalveerd. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer....

02
Sep
'21

Informatiebijeenkomst nieuwe woonwijk Geestwater

Op woensdag 15 september van 19:30 tot 21:00 uur organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst Woon je in de omgeving, zou je graag in Geestwater willen wonen of heb je gewoon belangstelling? Je bent van harte welkom....

02
Sep
'21

Mogelijk Knarrenhof en appartementen bij Greveling - Zuid / jongerencentrum De Greef.

Op Greveling-Zuid liggen twee percelen waarop woningbouw versneld kan plaats vinden, Ruishornlaan 25 en 21. Ruishornlaan 25 is onbebouwd en ligt naast de Don Boscoschool.
Eind november 2020 stelde de gemeenteraad een Woonprogramma Lisse 2020-2024 vast. Dit woonprogramma bevat het beleid voor de komende vier jaar met gewenste....

24
Jul
'21

Gemeenteraad Lisse stemt in met Regionale Energiestrategie (RES).

Op 17 juni stemde de raad van Lisse in met de Regionale Energiestrategie (RES). Wethouder Jeffrey van Haaster is blij met deze uitslag en stelt: “De RES is een belangrijke stap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 in onze regio. Lisse is bereid om haar bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Tegelijk is het zaak om de opgave voor duurzame energieopwekking eerlijk over de regio te verdelen en zorgvuldig te bekijken...

04
Jul
'21

Inwoners Lisse denken mee over de Lokale Energietransitie

Zo’n 23 inwoners namen op 11 mei deel aan een meedenksessie over de Lokale Energiestrategie van de gemeente Lisse. Zij lieten weten wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien en wat hun zorgen zijn. Want vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord.....

16
Jun
'21

Autobezit in Zuid-Holland in 15 jaar toegenomen met 7,6 procent.

Tussen 2005 en 2020 is in Zuid-Holland het autobezit per huishouden toegenomen met 7,6%. Het aantal auto's per huishouden stijgt hiermee minder snel dan de landelijke toename van 9,1%.  In Zuid-Holland hebben huishoudens gemiddeld 0,85 auto's op de oprit staan. Dit zijn er 11,4% minder dan het landelijke gemiddelde van 0,96 auto's per huishouden.....