Datum: 30-11-2021 - 08:12
22
Oct
'21

Tijdelijke afsluiting fietspad Ruishornlaan-Grevelingstraat

Op maandag 25 oktober wordt gestart met de aanleg van de nutsvoorzieningen en de definitieve inrichting van de openbare ruimte bij het nieuwbouwplan Elka aan de Grevelingstraat. Voor deze werkzaamheden sluiten we het fietspad tussen de Ruishornlaan en de Grevelingstraat tijdelijk af.....

15
Sep
'21

Toekomst de Greef onzeker: Knarrenhof, woningbouw of vergroening en recreatie?

Jongerencentrum de Greef aan de Ruishornlaan 21 moet plaats maken voor nieuwbouw. Het college heeft een aantal opties voorgelegd, waarbij een mogelijk Knarrenhof er één van is. Toch is de komst hiervan nog onzeker. De PvdA is een voorstander van een ontwikkeling van een Knarrenhof. Guus Mesman kreeg echter weinig steun tijdens de vergadering commissie ruimte......

05
Jun
'21

Vergezicht vanuit woontoren Elka. (FOTO'S)

Op een hoogte van 26 meter heb je vanuit woontoren Elka een ongelofelijk vergezicht. De verkeerstoren van Schiphol is duidelijk zichtbaar, maar ook Huis ter Duin in Noordwijk of de flats van Zandvoort zijn waarneembaar. En niet te vergeten het overzicht over Lisse........

29
May
'21

Hoogste punt voor Woonhaven Elka in Lisse (FOTO'S)

Het hoogste punt van Woonhaven Elka in Lisse is vrijdag 28 mei bereikt. Wethouder Jeffrey van Haaster legde een dakplaat als officiële handeling om dit feestelijke moment te markeren. Woonhaven Elka is een project van Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V. uit Bergambacht. Het telt veertien woningen en 26 appartementen......

24
Sep
'20

Wethouder wil woningbouw voor starters en senioren.

Volgens Sjaak Smakman van het Leidsch Dagblad wil wethouder Jeanet van der Laan zo snel mogelijk woningen gaan bouwen op het gebied tussen de Greveling en Ruishornlaan. De woningen zullen vooral voor starters en senioren gebouwd worden. Het gaat om het stuk grond tussen jongerencentrum de Greef en de Pauluskerk.......

06
Jul
'20

Vorderingen bij Elka terrein. (FOTO'S en impressiebeelden woningen)

Kistenfabriek Elka is verleden tijd. Bij de sloop werden de materialen gescheiden in verschillende fracties. Niet slopen, maar oogsten. Daarnaast is er bijvoorbeeld een deel van de staalconstructie weer elders hergebruikt elders. Ontwikkelaar Bartjan van Haaren van Adriaan van Erk: "Momenteel wordt er bouwrijp gemaakt en de bouw starten wij na de zomervakantie. We hopen dat de eerste bewoners wellicht al in 2021 in dit project kan gaan wonen."...

13
May
'20

Elka kistenfabriek wordt gesloopt.

Bij het afscheid van wethouder Cees Ruigrok eind maart 2018 vroeg ik hem: "Wat is je hoofdpijndossier?" Zonder aarzeling noemde hij meteen de ontwikkelingen van de Elka lokatie. Op de plaats waar voorheen de kistenfabriek was wordt het nu volgens de architect 'Exclusief waterrijk wonen in Lisse Woonhaven. Op het terrein komen 14 waterwoningen en een appartementencomplex.....

18
Apr
'18

Plan van Aanpak Elka terrein zorgt voor onderzoek en bijstellen van verwachtingen.

Burgemeester en wethouders hebben in navolging van de  wijzigingsvoorstellen uit de gemeenteraad n.a.v. ontwikkeling van het Elka terrein een Plan van Aanpak opgesteld. De gemeenteraad had het college verzocht een aantal aandachtspunten c.q. kanttekeningen in overweging te nemen en nader te onderzoeken....

02
Feb
'18

Plannen voor Elka terrein worden concreter.

Het bouwplan Elka omvat 26 appartementen, 14 eengezinswoningen (allen koop) en een waterkom met 40 ligplaatsen voor boten. Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de stedenbouwkundige invulling voor het Elka-terrein en wil de raad het bestemmingsplan  herzien, waardoor woningbouw mogelijk is......