Datum: 18-01-2020 - 13:01
17
Jan
'20

Wat doet de gemeente om overlast van lachgas tegen te gaan?

Het oneigenlijk gebruik van lachgas is een gevaar voor de volksgezondheid. Wat doet de gemeente Lisse momenteel om de overlast van lachgasgebruik tegen te gaan?....

17
Jan
'20

Cursus Positief leven!

In het kader van Welzijn op Recept start op donderdagochtend 5 maart de cursus Positief leven! De cursus Positief Leven! blijkt succesvol en deelnemers zijn tevreden over de inhoud en enthousiast aan de slag gegaan met de handvatten en oefeningen die in de lessen zijn ontvangen. .....

16
Jan
'20

Beantwoording vragen regierol en onderhandelingen gebruik Floralis.

Het CDA Lisse had het college vragen gesteld over de onderhandelingen over de verdeling van Floralis en de regierol van verschillende belangstellenden.......

13
Jan
'20

Politicus van het jaar Lisse ontvangt Ine Elzingaprijs.

 

Zaterdag 11 januari hebben Sjaak Smakman en Irene weterman de Ine Elzingaprijs overhandigd aan Martijn Tibboel. Martijn was – zoals bekend – ziek tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, het traditionele moment van uitreiking........

08
Jan
'20

Vrijwilligersprijzen uitgereikt op nieuwjaarsreceptie Lisse.

Op maandag 6 januari  werden de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt. De Vrijwilligersprijs Individueel ging naar Peter Groeneveld, de Vrijwilligersprijs Groep was voor de Volksuniversiteit Lisse.  De uitreiking van de prijzen vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie die gehouden werd in het gemeentehuis.......

08
Jan
'20

Wie werd politicus van 2019?

Het lijkt zo eenvoudig. Je zet de namen van de gemeenteraadsleden en collegeleden op een rijtje en daaruit vis je dan degene waarvan je vindt dat die in aanmerking komt om in het zonnetje gezet te worden. Als dat lukt heb je de politicus van het jaar......

05
Jan
'20

Scouting maakt Lisse kerstboom vrij.(FOTO'S)

Op zaterdag 5 januari werden de kerstbomen weer ingezameld door de scouting. De Shawano’s, Graaf van Lynden en de Lisser Kaninefaten gingen  door de wijken in Lisse om de kerstbomen op te halen....

31
Dec
'19

Vrijgekomen asbest bij schuurbrand in centrum Lisse.

Op dinsdag 30 december werd rond 16.20  uur de tankautospuit en autoladder met prio 1 gealarmeerd voor een melding brand bijgebouw aan de Heereweg. Achter boekhandel Grimbergen stonden diverse bomen en 2 schuurtjes in brand. Omdat er asbest bij de brand betrokken was is het gebied ruim afgezet en zijn ook ......

24
Dec
'19

Bezuinigingsmaatregelen bij DSV voor duurzame versterking.

Eerder is gemeld dat de financiële situatie bij DSV|verzorgd leven extra aandacht vraagt. DSV komt - na een grondige analyse van de financiële situatie - met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Op die manier wordt de positie van DSV ook voor de toekomst op een duurzame manier versterkt. Deze ingreep is nodig vanwege de tekorten die de organisatie lijdt.....

21
Dec
'19

In actie tegen verrommeling en illegaal gebruik bollengrond.

De samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zetten de komende jaren in op het terugdringen van oneigenlijk gebruik van bollengrond. De drie gemeenteraden hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld.....