Datum: 08-04-2020 - 17:41

extra vak bovenaan winkeliers bieden diensten aan

  
21
Mar
'20

Ondernemersfonds Lisse zoekt collectieve ondernemersinitiatieven

Het Ondernemersfonds Lisse (OFL) stelt per direct geld beschikbaar voor waardevolle initiatieven rondom de corona crisis. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor collectieve activiteiten, oftewel het initiatief moet een grote groep ondernemers in Lisse helpen........

06
Mar
'20

Goed idee, maar geen geld? Fonds 1818 helpt!

Fonds 1818 omarmt bewonersinitiatieven die het verschil maken. Groepjes enthousiaste bewoners uit onze regio kunnen een geldbedrag van maximaal 1.500 euro aanvragen voor hun project. Het oprichten van een stichting of vereniging is niet nodig voor het indienen van een bewonersinitiatief........

01
Oct
'19

Meerlanden opent inschrijving voor Meerlandenfonds.

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2019 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van €55.000,- in het fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen.....

11
May
'19

Fonds perspectief geeft geld voor educatie en vorming.

Fonds Perspectief helpt stichtingen en organisaties, die zich richten op met achterstelling bedreigde of achtergestelde groepen in de Duin- en Bollenstreek. Zij ondersteunt met geld, projecten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen binnen het domein Educatie & Vorming......

02
Nov
'18

Stichting Lokaal Fonds Lisse groot succes, maar blijft op zoek naar goede ideeën.

Het in mei van dit jaar gepresenteerde Lokaal Fonds Lisse is inmiddels 6 maanden actief. In de eerste 6 maanden is gebleken dat het nieuwe fonds in een belangrijke behoefte voorziet en inmiddels zijn al meerdere projecten gerealiseerd met hulp van het Lokaal Fonds Lisse....

20
Oct
'18

Fonds 1818 helpt buurtbewoners met verwezenlijken goede ideeën voor buurt.

De Verrijk je Buurt-tour is voorbij! Om bewoners te helpen hun buurtideeën van de grond te krijgen, trok Fonds 1818 dit jaar de regio in met het jubileumproject Verrijk je Buurt. Deze week vond het 28ste en laatste Verrijk je Buurt inspiratiecafé plaats....

01
Oct
'18

Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds 2018.

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2018 start op 1 oktober. Dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van €55.000,- in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden* kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven....

19
Jul
'18

Lokaal Fonds Lisse ondersteunt initiatieven in Lisse.

Heeft u een mooi, lokaal initiatief dat ten goede komt aan de samenleving van Lisse? Misschien kan het Lokaal Fonds Lisse u ondersteunen! Dit fonds is opgericht door inwoners van Lisse. ...

09
Jul
'18

Waterval weer stuk dichter bij groen schoolplein.

Jenaplanschool De Waterval is weer een stuk dichterbij de start van het groene schoolplein - fase 2. Vorige week mochten juf Ashley, juf Lindsay en Eric (werkgroep fondsenwerving) dit prachtige bedrag in ontvangst nemen van het Schipholfonds....

07
Jul
'18

Fonds 1818 verrijkt je buurt: Verhalentafel in Hillegom.

 

Fonds 1818 helpt bewoners die aan de slag willen voor een betere buurt. In de eerste helft van het jaar hebben bijna 250 bewonersgroepen een donatieaanvraag bij het fonds ingediend, voor in totaal € 250.000. Projectleider Marjet van Os: “Tijdens onze Verrijk je Buurt inspiratiecafés spreken we heel veel mensen die, geheel belangeloos, ...