Datum: 29-09-2020 - 09:18
14
Sep
'20

Hogere kosten en ergernis in Lisse door dumpen van afval naast containers.

Bij de 1e Tussentijdse rapportage constateerde de fractie van D66 dat de kosten die Meerlanden maakt voor het verwijderen van bijplaatsingen (afval dat naast de containers wordt gedumpt) vergeleken met vorig jaar zijn toegenomen. Dit terwijl de verwachting was dat het aantal bijplaatsingen zou verminderen na het afschaffen van de ‘tik per inworp’.....