Datum: 30-11-2021 - 07:21
25
Nov
'21

Op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2050.

Heeft u deze maand ook de klimaattop in Glasgow gevolgd? De wereldleiders vergaderden in Schotland over maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo is er besloten dat het gebruik van fossiele brandstoffen in de hele wereld wordt afgebouwd. Dit is weer een kleine stap verder in de goede richting naar een duurzame wereld....

25
Nov
'21

Op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2050.

Heeft u deze maand ook de klimaattop in Glasgow gevolgd? De wereldleiders vergaderden in Schotland over maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo is er besloten dat het gebruik van fossiele brandstoffen in de hele wereld wordt afgebouwd. Dit is weer een kleine stap verder in de goede richting naar een duurzame wereld....

15
Nov
'21

Blijf op de hoogte van de energietransitie in jouw buurt!

Sinds enige tijd is er een speciale website online over de energietransitie in Hillegom, Teylingen en Lisse. Hierop vind je per gemeente wat er zoal speelt rondom de energietransitie in jouw woonplaats. En, er is ook een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven....

11
Nov
'21

Blijf op de hoogte van de energietransitie in jouw buurt!

Sinds enige tijd is er een speciale website online over de energietransitie in Hillegom, Teylingen en Lisse. Hierop vind je per gemeente wat er zoal speelt rondom de energietransitie in jouw woonplaats. En, er is ook een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven....

07
Sep
'21

Warmtevisie Lisse: Eerst onderzoek naar alternatieven aardgas

Op 14 oktober behandelt de gemeenteraad van Lisse de Transitievisie Warmte (TVW). Het college van B&W heeft met het plan ingestemd en legt dit nu voor aan de raad. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan is in het Klimaatakkoord afgesproken dat Nederland in 2050 CO₂-neutraal is. Daarom gaan alle gebouwen en huizen voor 2050 van het aardgas af....

31
Aug
'21

Opsporingsvergunning voor aardwarmte in Lisse: duurzame energie uit eigen bodem.

Aardwarmte lijkt in de Duin- en Bollenstreek een grote kanshebber om aardgas te vervangen voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Daarom hebben Shell en D4 een vergunning gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is....

07
Sep
'21

Eerste Open Energiedag 11 september: kom kijken bij De Watergeuzen

Dit jaar wordt voor het eerst de Open Energiedag gehouden: op 11 september kunnen geïnteresseerden op bezoek bij een windturbine, zonnepark, warmte-installatie of andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Ook Rijnland Energie Coöperatie opent die zaterdag de deuren voor het publiek bij windmolens De Watergeuzen in Zoeterwoude....

24
Jul
'21

Gemeenteraad Lisse stemt in met Regionale Energiestrategie (RES).

Op 17 juni stemde de raad van Lisse in met de Regionale Energiestrategie (RES). Wethouder Jeffrey van Haaster is blij met deze uitslag en stelt: “De RES is een belangrijke stap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 in onze regio. Lisse is bereid om haar bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Tegelijk is het zaak om de opgave voor duurzame energieopwekking eerlijk over de regio te verdelen en zorgvuldig te bekijken...

08
Jul
'21

De duurzaamste mens?!

Ik kijk graag naar het tv-programma De Slimste Mens. De deelnemers, en steeds vaker zijn dat bekende Nederlanders, breken zich het hoofd over een bepaald begrip of fenomeen. Ze associëren er lustig op los in de hoop de juiste trefwoorden te raden. Je zou het ook kunnen omdraaien en de deelnemers een aantal trefwoorden kunnen tonen die horen bij hetzelfde begrip....

08
Jul
'21

De duurzaamste mens?!

Ik kijk graag naar het tv-programma De Slimste Mens. De deelnemers, en steeds vaker zijn dat bekende Nederlanders, breken zich het hoofd over een bepaald begrip of fenomeen. Ze associëren er lustig op los in de hoop de juiste trefwoorden te raden. Je zou het ook kunnen omdraaien en de deelnemers een aantal trefwoorden kunnen tonen die horen bij hetzelfde begrip....