Datum: 30-05-2020 - 23:42

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

13
May
'20

Elka kistenfabriek wordt gesloopt.

Bij het afscheid van wethouder Cees Ruigrok eind maart 2018 vroeg ik hem: "Wat is je hoofdpijndossier?" Zonder aarzeling noemde hij meteen de ontwikkelingen van de Elka lokatie. Op de plaats waar voorheen de kistenfabriek was wordt het nu volgens de architect 'Exclusief waterrijk wonen in Lisse Woonhaven. Op het terrein komen 14 waterwoningen en een appartementencomplex.....

09
Apr
'20

Elka-plan kan doorgaan.

De gemeente Lisse kan van start met het Elka-plan voor de bouw van 40 woningen aan de Greveling in Lisse. De Raad van State heeft de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard......

02
Jun
'19

Lisse krijgt er weer een straat bij.

Gisteren berichtte wij dat in bouwplan Kruishoorn de straatnaam Turfstekerskade toegevoegd wordt. Op dit moment wordt in Lisse ook bouwplan ELKA verder uitgewerkt. Hierin wordt een nieuwe straat aangelegd die van een naam moet worden voorzien. Er is unaniem gekozen voor de naam Kistenmakerskade.......

24
May
'19

Bouwplan Elka gaat door met hoogste flat van Lisse.

Er is al lang en veel gesproken over  bouwplan Elka. Het bouwplan voor het appartementencomplex op het terrein van de oude kistenfabriek werd door omwonenden niet enthousiast ontvangen. De gemeente ontving 31 inspraakreacties. Er zijn 7 zienswijzen ingediend..........

12
Dec
'18

Informatiebijeenkomst Elka trekt 150 bezoekers.

Op maandag 10 december 2018 organiseerde de gemeente samen met ontwikkelaar Adriaan van Erk een informatiebijeenkomst het bouwplan Elka. Er kwamen ongeveer 150 bezoekers, waaronder veel geïnteresseerde kopers en direct omwonenden.....

30
Nov
'18

Plannen Elka ter inzage na ruim 30 inspraakreacties.

Het college heeft dinsdag 27 november 2018 besloten om het bouwplan Elka mogelijk te maken. In dit bouwplan wordt de voormalige gedateerde kistenfabrieksterrein getransformeerd tot een nieuw en modern appartementencomplex, eengezinswoningen en een waterkom met ligplaatsen voor boten....

18
Apr
'18

Plan van Aanpak Elka terrein zorgt voor onderzoek en bijstellen van verwachtingen.

Burgemeester en wethouders hebben in navolging van de  wijzigingsvoorstellen uit de gemeenteraad n.a.v. ontwikkeling van het Elka terrein een Plan van Aanpak opgesteld. De gemeenteraad had het college verzocht een aantal aandachtspunten c.q. kanttekeningen in overweging te nemen en nader te onderzoeken....

02
Feb
'18

Plannen voor Elka terrein worden concreter.

Het bouwplan Elka omvat 26 appartementen, 14 eengezinswoningen (allen koop) en een waterkom met 40 ligplaatsen voor boten. Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de stedenbouwkundige invulling voor het Elka-terrein en wil de raad het bestemmingsplan  herzien, waardoor woningbouw mogelijk is......