Datum: 23-05-2019 - 09:26
12
Dec
'18

Informatiebijeenkomst Elka trekt 150 bezoekers.

Op maandag 10 december 2018 organiseerde de gemeente samen met ontwikkelaar Adriaan van Erk een informatiebijeenkomst het bouwplan Elka. Er kwamen ongeveer 150 bezoekers, waaronder veel geïnteresseerde kopers en direct omwonenden.....

30
Nov
'18

Plannen Elka ter inzage na ruim 30 inspraakreacties.

Het college heeft dinsdag 27 november 2018 besloten om het bouwplan Elka mogelijk te maken. In dit bouwplan wordt de voormalige gedateerde kistenfabrieksterrein getransformeerd tot een nieuw en modern appartementencomplex, eengezinswoningen en een waterkom met ligplaatsen voor boten....

18
Apr
'18

Plan van Aanpak Elka terrein zorgt voor onderzoek en bijstellen van verwachtingen.

Burgemeester en wethouders hebben in navolging van de  wijzigingsvoorstellen uit de gemeenteraad n.a.v. ontwikkeling van het Elka terrein een Plan van Aanpak opgesteld. De gemeenteraad had het college verzocht een aantal aandachtspunten c.q. kanttekeningen in overweging te nemen en nader te onderzoeken....

02
Feb
'18

Plannen voor Elka terrein worden concreter.

Het bouwplan Elka omvat 26 appartementen, 14 eengezinswoningen (allen koop) en een waterkom met 40 ligplaatsen voor boten. Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de stedenbouwkundige invulling voor het Elka-terrein en wil de raad het bestemmingsplan  herzien, waardoor woningbouw mogelijk is......