Datum: 25-10-2021 - 15:48
22
Oct
'21

Vragen aan college over invoering van ja/ja-sticker.

Raadslid Mariëtte Hulsbergen-de Visser van de fractie: SGP/CU heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de motie “Minder afval door ja/ja-sticker”. In januari 2020 is deze motie aangenomen in de raad over het invoeren van een ja/ja-sticker. Daaraan waren een aantal uitgangspunten verbonden. Het college is met de uitvoering van de motie aan de slag gegaan en kwam....

09
Oct
'21

Franciscusdag op het Fioretti College

De jaarlijkse Franciscusdag van het Fioretti College was ook dit jaar weer een groot succes. Alle brugklassers van het Fioretti College Lisse en het Fioretti College Hillegom hebben zich op vrijdag 8 oktober ingezet voor twee goede doelen rondom het thema 'Wijs met water'. In de week voorafgaand aan deze dag hebben de leerlingen sponsoren verzameld. ...

08
Sep
'21

Fioretti Lisse zet in op extra hulp en welzijn leerlingen.

Het nieuwe schooljaar voor het middelbaar onderwijs is vorige week begonnen. Na twee schooljaren waarin leerlingen een groot deel van het jaar slechts gedeeltelijk fysiek naar school konden en een aantal weken zelfs helemaal waren aangewezen op digitaal onderwijs, heeft de overheid een flinke som geld ter beschikking gesteld om de problemen die hierdoor zijn ontstaan op te lossen:.....

09
Jul
'21

Diploma-uitreiking op het Fioretti College

De afgelopen week zijn er weer honderden diploma's uitgereikt aan geslaagden leerlingen van het Fioretti College in Lisse. Tijdens de feestelijke uitreiking op dinsdag, woensdag en donderdagavond werden de leerlingen uitgebreid in het zonnetje gezet door hun mentoren om te vieren dat ze dan eindelijk dat felbegeerde diploma in ontvangst konden nemen....

10
Jun
'21

Fioretti College verzorgt hockey clinic voor leerlingen basisonderwijs.

Leerlingen van Mavo Business van het Fioretti College hebben nagedacht over de invulling van een sportmiddag, het verzorgen van de promotie en het begeleiden van de leerlingen. Zo heeft Meike Ruigrok van CIOS (Nova College Hoofddorp en tevens hockeyster bij Hisalis MA1) voorlichting gegeven over het organiseren van een sportevenement. Het evenement vond woensdagmiddag 9 juni plaats bij hockeyclub Hisalis......

09
Jun
'21

Van Mavo Business naar de Praktijkgerichte Leerweg.

Volgens hetzelfde principe als HAVO Business, waar Blik Op Lisse regelmatig aandacht aan besteed heeft, is een groep docenten op het Fioretti College in 2017 begonnen met de ontwikkeling van Mavo Business (MB). In 2019 is de eerste groep leerlingen met het programma gestart. De school was op zoek naar een meer praktijkgericht programma voor de leerlingen in 3 en 4 mavo....

04
Jun
'21

Fioretti College Hillegom plaatst zich voor de finale van Vakkanjers.

Leerlingen bedenken natuurbeschermende oplossingen rond mens-dier conflict voor WWF. Het Wereld Natuur Fonds is de opdrachtgever van de Vakkanjer Challenge van dit schooljaar. In de WWF Wildlife Challenge daagde het Wereld Natuur Fonds leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar vmbo uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken zodat mensen en wilde dieren beter samen kunnen leven....