Datum: 29-05-2020 - 04:51

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

29
Sep
'19

Een leven lang bewegen met Hisalis en WelzijnsKompas.

Een leven lang bewegen is één van de ambities van het Sportakkoord Lisse. Het doel is dat iedereen –ongeacht leeftijd, fitheid, achtergrond en bijvoorbeeld financiële middelen- mee kan doen aan sporten en bewegen. Organisaties uit o.a. Sport, Welzijn, Onderwijs en Gezondheid werken hierin samen met de gemeente Lisse om dit sportakkoord tot een succes te maken......

14
May
'19

Herinnering: Beweeg mee! Ieder op zijn eigen tempo.

Kom meedoen met de openlessen Meer Bewegen voor Ouderen (extra) en Door Inspanning, Ontspanning op woensdag 15 mei in de Beukenhof of donderdag 16 mei in ’t Poelhuys.
Tijdens de verschillende cursussen Meer Bewegen voor Ouderen doet u bewegingsoefeningen.......

07
May
'19

Beweeg mee! Ieder op zijn eigen tempo.

Kom meedoen met de openlessen Meer Bewegen voor Ouderen (extra) en Door Inspanning, Ontspanning op woensdag 15 mei in de Beukenhof of donderdag 16 mei in ’t Poelhuys.
Tijdens de verschillende cursussen Meer Bewegen voor Ouderen doet u bewegingsoefeningen.......

26
Apr
'19

Lisse gaat samen actief aan de slag met sporten, bewegen en spelen.

De gemeenteraad heeft het Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen unaniem aangenomen, een belangrijk speerpunt van het college. Met dit programma, dat geldt voor de jaren 2019 tot en met 2022, wil de gemeente een leven lang bewegen stimuleren.....

28
Mar
'19

Mondriaanpark krijgt mogelijk beweegtuin.

Op dit moment wordt er met verschillende partijen gekeken naar de mogelijkheid om gezamenlijk een beweegtuin te ontwikkelen in het Mondriaanpark. De gemeente is hierbij participant. Als het mogelijk is gebleken dat op deze plek een beweegtuin kan worden gerealiseerd dan kunnen inwoners, particuliere partijen en zorginstellingen.......

22
Jul
'17

Rust roest: Zitten is het nieuwe roken.

Wie niet genoeg beweegt, wordt eerder ziek, zowel geestelijk als lichamelijk. Westerlingen zitten gemiddeld 8 uur per dag stil. Dit levert onherstelbare schade op. Gelukkig is er wel een oplossing: iedere dag een uur flink bewegen. Wie zittend werk heeft, zal moeten leren zich te bewegen...