Datum: 13-12-2018 - 23:30
05
Oct
'18

Gemeente presenteert begroting voor 2019: minder geld vanuit het rijk, sommige ambities 'bevriezen'.

De gemeente Lisse presenteert haar begroting voor het jaar 2019. Hierin heeft zij haar ambities uit het coalitieprogramma financieel vertaald. Mede door een korting vanuit het Rijk komt het begrotingsresultaat over 2019 eenmalig uit op een tekort. De drie jaren erna laten een sluitende en positieve begroting zien....

08
Jun
'18

College sluit jaarrekening 2017 met € 275.000,- positief af.

Het college van burgemeester en wethouders legt met de jaarstukken 2017 verantwoording af aan de raad over wat zij in 2017 gedaan en bereikt heeft. De collegeleden constateren dat er op diverse werkterreinen prima resultaten zijn behaald. Het resultaat van de jaarrekening over 2017 is bijna € 1,3 miljoen positief....

13
Oct
'17

Gezonde begroting biedt stevige buffer, vet op de botten.

De gemeente  presenteert opnieuw een gezonde begroting. Dit jaar staan zelfs flinke plussen onderaan de streep. Volgens het college biedt dit gunstige resultaat een belangrijke buffer voor toekomstige ontwikkelingen....