Datum: 12-06-2021 - 19:54
10
jun
'21
Huur/koop appartementen voor starters, eigenaren Gewoonste Zaak willen vertrekken.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Huur/koop appartementen voor starters, eigenaren Gewoonste Zaak willen vertrekken.

Voor de locatie Schoolstraat heeft zich in 2019 een ontwikkelaar gemeld om de locatie Schoolstraat 5, 7 en 9 te ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft aangeven circa 8 huur/koop appartementen voor starters te willen realiseren. Sinds 2019 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en De Gewoonste Zaak om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Schoolstraat 9 bij de planontwikkeling te betrekken.....

Met de ontwikkelaar zijn gesprekken gestart en is een eerste planopzet besproken. Uit de gesprekken in begin 2021 met de ontwikkelaar is duidelijk geworden dat de eigenaren De Gewoonste Zaak willen gaan verlaten. Gekeken wordt of de ontwikkelaar hierin een rol kan betekenen zodat de Schoolstraat 5 t/m 11 integraal als één locatie voor woningbouw kan worden ontwikkeld.

Bron: Projectenboek juni 2021 gemeente Lisse.