Datum: 01-04-2020 - 09:23

extra vak bovenaan vriend

  
03
okt
'17
Lissese Kiki Ernst uitverkoren als kalendermodel.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Lissese Kiki Ernst uitverkoren als kalendermodel.

15 Agrarische schoonheden vragen aandacht voor positivisme omtrent de sector. Eén van hen is de 25 jarige Kiki Ernst uit Lisse....


Terwijl er vele discussies omtrent de agrarische sector plaats vinden, proberen de 15 modellen in de vorm van een kalender het tij te doen keren; tegengas op allerlei negatieve berichtgevingen. Getracht wordt om juist positieve ontwikkelingen in de sector te belichten. Zo leeft ‘de boer van de toekomst’ . Wees trots op de Nederlandse boeren. Zo zijn Nederlandse boeren wereldwijde rolmodellen in duurzaamheid, hebben zij de laagste milieu-impact ter wereld, stevenen zij af op een record in zuivelexport en loopt het fosfaatreductieplan op koers.

De selectie die het voortouw neemt in deze strijd is gekozen uit maar liefst 214 vrijwillige aanmeldingen. Tien van de twaalf provincies zijn vertegenwoordigd op de jaarlijkse uitgave

De kalendermodellen zijn trots op hun agrarische afkomst, passie, werkwijzen en familiebedrijven. Middels hun deelname benadrukken én belichamen zij de schoonheden van het platteland. Het idee om een kalender te maken werd in 2011 in het leven geroepen om het “lompe” imago van boerinnen op te vijzelen.

Op vrijdag 6 oktober aanstaande verruilen de vijftien uitverkoren boerinnen hun overalls, stallen en dieren voor een rode loper, spotlight en avondjurk en wordt de kalender gepresenteerrd.

Informatie: De Boerinnen Kalender en fotografe Eline Bon