Datum: 09-06-2023 - 23:12

Il Mulino concept banner met tekst

29
nov
'20
Wethouder is tevreden over realisatie nieuwbouw, maar ziet wel 2 grote angels.
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings
Foto's Redactie BON

Wethouder is tevreden over realisatie nieuwbouw, maar ziet wel 2 grote angels.

In de maanden juni en december verschijnt het zogenaamde projectenboek. Hierin wordt aangegeven hoe de stand van zaken is betreffende lopende project op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierin staat o.a. opgenomen dat de gemeente Plan 4 heeft verkocht en dat er een aanvraag is ingediend voor de inzet van de vliegende brigade om Greveling Zuid versneld te kunnen ontwikkelen......

Ontwikkelingen en mogelijke beslissing over Tiny houses.

Tiny houses staat in het projectboek als Quick wins.(snel op te pakken verbeteringen) Wethouder van der Laan kreeg de opdracht te kijken waar dit gerealiseerd kon worden. Deze locatie is gevonden en bevindt zich tussen de Narcissenstraat en Geraniumstraat. Participatie over dit plan vond vanwege corona plaats via een webinar. Vanuit de omliggende straten wordt oppositie gevoerd. Alle opmerkingen zijn gebundeld en naar de gemeenteraad gestuurd. De raad moet beslissen om dit voorstel verder uit te werken. Hierover zal 14 december een besluit over genomen worden, omdat het ook vanuit de raad geïnitieerd is.

Van der Laan: de digitale participatie heeft echt een vlucht genomen. Kijk naar Trompenburg, de nieuwe wijk naast de Josephschool, dat geheel via een website te volgen is."

Voortgang in woningbouw met twee grote vraagstukken.

Van der Laan: "Als ik kijk naar het college programma, vind ik dat we voortgang maken in de woningbouwplannen. Volgend jaar zullen Nieuw Meerzicht en plan Kruishoorn opgeleverd worden." Wat de wethouder betreft zijn er voor de toekomst twee grote vraagstukken, twee politieke angels die in december nogmaals besproken moeten worden: Swets en Zeitlinger en Geestwater - Dever Zuid. Over dit laatste grote woningbouwproject in Lisse wordt al menig jaar gesproken. Op twee aangrenzende plekken moeten 450 woningen worden gerealiseerd. Geestwater is het weiland dat wordt omsloten door de Tweede Poellaan, de Ruishornlaan en de Ringsloot. Met Deve3r Zuid wordt de strook bedoeld tussen de Ringsloot en het bedrijventerrein naast Bijwaard transport.

Met het zicht op nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zit het venijn in de staart. De onderhandelingen kunnen beginnen.