Datum: 04-12-2020 - 15:37

Webbanners 700x80p Lisse

 

20
nov
'20
Woningen in Lisse en omgeving nauwelijks aardgasvrij.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Woningen in Lisse en omgeving nauwelijks aardgasvrij.

Met iets minder dan 30 jaar tot de eindstreep van het klimaatakkoord, is momenteel ten minste 7,5 procent van de woningen in Zuid-Holland aardgasvrij. Wel zijn er grote verschillen per gemeente wat betreft de energietransitie. Zo is Capelle aan den IJssel koploper; hier wordt namelijk al minstens 29,2 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. .....

Capelle aan den IJssel, Leiden en Rotterdam koplopers energietransitie

Niet elke gemeente in Zuid-Holland is even ver met de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Op het gebied van warmtetransitie staat Capelle aan den IJssel op kop, maar ook in Leiden (21,2 procent) en Rotterdam (17,7 procent) zijn relatief veel huizen van het gas af. 

De gemeenten in de Bollenstreek moeten nog grote stappen maken om de klimaatdoelen te halen. Hieronder staat hoeveel procent van de huizen aardgasvrij verwarmd wordt.

gemeente  procent huizen aardgasvrij verwarmd 
 Lisse  0,4
Hillegom   0,3
 Noordwijk  0,6
 Katwijk  0,3
Teylingen 0,4
Haarlemmermeer (N-Holland) 0,4

De voortgang per gemeente

Stadsverwarming meest gebruikte alternatief van aardgas

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen bijna alle huizen voor 2050 van het aardgas af moeten. Van alle woningen wordt in Zuid-Holland 7,1 procent verwarmd door middel van stadsverwarming, een duurzaam alternatief voor losse cv-ketels op gas waarmee 50 tot 80 procent CO2-uitstoot wordt bespaard.

Andere uitdaging voor steden en platteland

De uitdaging van de warmtetransitie ligt met name in de diversiteit van het Nederlandse woningaanbod. Hoe en waar mensen wonen bepaalt de mogelijkheden; er is dus niet één oplossing. Zo kan een warmtenet voor nieuwbouwwijken een uitkomst zijn, maar is aansluiting op het warmtenet in landelijke gebieden weer moeilijker dan in dichtbebouwde stedelijke gebieden en liggen individuele oplossingen meer voor de hand. .

Bron: Vattenfall