Datum: 16-08-2022 - 02:08
17
nov
'20
Premies brandverzekeringen stijgen: hoe kan dat en wat kun je zelf doen?
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings

Premies brandverzekeringen stijgen: hoe kan dat en wat kun je zelf doen?

Jarenlang was de brandschademarkt zeer concurrerend met veelal structureel te lage premies en zijn de premies niet aangepast aan de gestegen schadelast. Nu zien we een kantelpunt. De premies voor de meeste zakelijke schadeverzekeringen zijn plotseling vrij hard gestegen....

Nederland springt eruit met hoge premies

Als gevolg van slechte resultaten bij brandverzekeraars zijn de premies, eigen risico’s en/of voorwaarden aangepast in het nadeel van verzekerden. Vervelend hierbij is, dat ook de verzekerden getroffen zijn die (bijna) schadevrij zijn geweest. De intreding van een verharding van de brandverzekeringsmarkt heeft zich vorig jaar reeds ingezet en neemt nog steeds toe. AON signaleerde in een analyse dat de Nederlandse markt er qua verharding uitspringt in Europa. Nergens is de capaciteit zo gering en stijgen de premies zo hard.

Hoe kan het dat de premies zo hard stijgen?

Verzekeraars accepteren niet zomaar alle risico’s. Tal van verzekeraars hebben hun zakelijke klanten voor de jaarwisseling laten weten dat de verzekering niet ongewijzigd voortgezet kon worden. Contracten worden formeel opgezegd om zo de risico’s opnieuw te beoordelen en premies en condities aan te passen. Het aantal verzekeraars neemt af en daardoor is er minder te kiezen.

Zelf de premielast beperken

De schadebedragen lopen op door grote branden en extreme weersinvloeden. Het stormt bijvoorbeeld veel vaker en vaak in combinatie met hevige regenval. Je kunt zelf ook de premielast beperken:

- Een brandmeldinstallatie is een belangrijke basis. Het meldt snel waar in een gebouw brand is en stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan. Denk hierbij aan ontruimingsalarmsystemen, liften of blusinstallaties.
- Preventie is soms al wettelijk verankerd voor jouw aansprakelijkheidsrisico’s. Een goed voorbeeld hiervan is de verplichte elektrakeuring. Elektrische installaties die niet goed functioneren, kunnen de oorzaak zijn van het ontstaan van een brandschade. Daarom stellen brandverzekeraars de elektrakeuring verplicht.
- Wist je dat 90% van de ondernemers een brand zelf blust of onder controle krijgt met behulp van draagbare blussers of brandslanghaspels? Brandblusmiddelen, van brandslanghaspels tot blusdekens, zijn daarom essentieel. Misschien een open deur, maar in geval van brand moet een branddeken of ander brandblusmiddel wel bereikbaar zijn. Ook preventief onderhoud aan blusmiddelen is van groot belang.
- Klap, één van de beursmakelaars waarmee wij samenwerken, wijst ook op het brandgevaar van zonnepanelen. Als ze verkeerd worden geïnstalleerd, kunnen ze vlam vatten. Bijvoorbeeld door blootliggende kabels. Maar ook de aanwezigheid van brandbare dak- en isolatiematerialen wordt in het ontwerp vaak over het hoofd gezien. Het is derhalve verstandig om vóór het aanleggen van zonnepanelen met de verzekeraar in overleg te gaan.

Deze rubriek werd mogelijk gemaakt door VDSD, helderheid in verzekeren.
Afbeelding van Myriams-Fotos via Pixabay

allen met achtergrond