Datum: 27-09-2020 - 16:28
14
sep
'20
Hogere kosten en ergernis in Lisse door dumpen van afval naast containers.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Hogere kosten en ergernis in Lisse door dumpen van afval naast containers.

Bij de 1e Tussentijdse rapportage constateerde de fractie van D66 dat de kosten die Meerlanden maakt voor het verwijderen van bijplaatsingen (afval dat naast de containers wordt gedumpt) vergeleken met vorig jaar zijn toegenomen. Dit terwijl de verwachting was dat het aantal bijplaatsingen zou verminderen na het afschaffen van de ‘tik per inworp’.....

De afgelopen maanden waren op social media regelmatig foto’s te zien van plekken in Lisse waar allerlei afval naast de afvalcontainers was geplaatst in plaats van erin. Behalve dat dit leidt tot extra kosten, zorgt dit ook voor ergernis bij omwonenden. In tal van plaatsen in Nederland is deze vorm van overlast de afgelopen paar jaar bestreden door ‘tuintjes’ rond de vaste afvalcontainers te plaatsen.

De fractie van D66 heeft het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

1) Heeft het college signalen dat het aantal bijplaatsingen in Lisse inmiddels afneemt of zet de negatieve trend door?
2) Heeft het college de indruk dat de afvaldumpingen vooral op een beperkt aantal plekken plaatsvinden? Zo ja, is overwogen op om die plekken speciale maatregelen te treffen?
3) Is het college bereid om op plekken waar regelmatig afval naast de container wordt gedumpt, ‘tuintjes’ rond de containers aan te leggen om zo op een positieve manier bijplaatsingen te ontmoedigen?
4) Is het college bereid om in overleg te gaan met Keukenhof om te zien in hoeverre Keukenhof hier een bijdrage aan kan leveren?
5) Heeft het college indicaties dat de hoeveelheid restafval die in de containers wordt gegooid vergeleken met 2019 is toegenomen? Zo ja, is dit in een mate die het realiseren van de VANG-doelstellingen voor 2020 (max 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van het huishoudelijk afval) in gevaar brengt?

Afbeelding van Hans Braxmeier via Pixabay