Datum: 06-08-2020 - 09:37
30
jul
'20
Financiële steun gemeente Lisse voor DSV met Rustoord als onderpand.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Financiële steun gemeente Lisse voor DSV met Rustoord als onderpand.

DSV|verzorgd leven heeft aangeklopt bij de gemeenten Katwijk en Lisse en de gemeente Katwijk heeft over de garantstelling aan DSV binnenkort een debat. De fractie van de PvdA  heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het de volgende vragen aan het college gesteld.....

De garantstelling van Lisse betreft een door DSV aangetrokken afzonderlijke lening met een specifiek onderpand als zekerheidsstelling. De steun van Katwijk aan DSV heeft dus geen financiële gevolgen voor de gemeente Lisse. Mocht DSV onverhoopt toch niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, heeft Lisse het recht van hypotheek op het onderpand van Rustoord dat een voldoende waarde vertegenwoordigt om de lening af te dekken.

De Bank kan aanspraak doen op Lisse om de lening van € 15 miljoen minus eventueel reeds gedane aflossingen af te lossen. In dat geval heeft Lisse het recht om Rustoord te verkopen.