Datum: 06-08-2020 - 09:14
31
jul
'20
Vragen over stand van zaken financiën en nieuwbouw FC Lisse.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Vragen over stand van zaken financiën en nieuwbouw FC Lisse.

Vanwege de coronacrisis zijn veel instanties en verenigingen in financiële nood gekomen. De gemeente Lisse tracht op financieel gebied bij te springen. Vanwege sluiting van de kantine bij FC Lisse heeft men  minder inkomen gehad. De PVDA fractie vroeg zich af wat de stand van zaken was betreffende de nieuwbouw en hoe de daarbij behorende garantstelling financieel geregeld is?.......

Het college heeft deze ingediende vraag beantwoord>
Lisse staat samen met de Stichting Waarborgfonds Sport garant voor een lening van € 1,7 miljoen, waarvan het deel van Lisse € 1,45 miljoen bedraagt. De gemeente Lisse heeft het recht van 1e hypotheek.

Voortgang nieuwbouw:
Momenteel loopt de aanbesteding van de uitvoerende partijen (bouwkundig aannemer en installateur). Op 30 juli 2020 worden de aanbiedingen van de bouwkundig aannemers verwacht. Op 6 augustus komende de aanbiedingen van de installateurs binnen. Onder de voorwaarde dat de aanbiedingen binnen het budget passen, kunnen de opdrachten naar verwachting eind augustus worden gegund. Daarna start in samenwerking met de gecontracteerde aannemers de bouwvoorbereidingsperiode. Geplande bouwstart is december dit jaar.

Naast de aanbesteding is ook de aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) recent ingediend.

Foto's en film: Virtuele sfeerimpressie van de nieuwbouw bij FC Lisse.