Datum: 06-08-2020 - 10:03
26
jul
'20
Gemeente Lisse geeft prioriteit aan tiny houses boven kerkenvisie.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Gemeente Lisse geeft prioriteit aan tiny houses boven kerkenvisie.

Kerken hebben vaak een centrale gezichtsbepalende rol in vele dorpen. Door de ontkerkelijking komen landelijk kerken leeg te staan. Van de 6900 kerken in Nederland hebben er reeds 1400 een andere bestemming gekregen dan voor kerkdiensten (onderzoek Trouw 2019). Vaak hebben deze kerken een andere (maatschappelijke) bestemming gekregen zoals (starters)woningen, bibliotheek, dorpshuis, brouwerij of galerie. ....

Zo is de kerk als gezichtsbepalende rol behouden gebleven en staat ten dienste van de inwoners van het dorp.

Door het opstellen van een kerkenvisie komt er meer zicht op het maatschappelijk erfgoed in de gemeente. Gezien de verwachting is dat in Lisse enkele kerken (zoals onder andere binnen PKN verband) leeg komen te staan is dit een zeer actueel onderwerp, zeker voor Lisse. Herbestemming naar een (maatschappelijke) functie van kerken verloopt echter vaak moeizaam: Het duurt lang, kerken hebben vaak moeite om geschikte kopers te vinden waardoor kerkgebouwen soms jarenlang leegstaan en verkrotten.

het college heeft de kerkenvisie eerder benoemd als een Quick Win. Heet opstellen van een kerkenvisie heeft voorlopig geen prioriteit. Er is gekozen om zich meer te richten op Tiny Housing. Het college heeft geen aanleiding om te denken dat een betere bescherming van kerken nodig is. De kerken zijn niet in eigendom van de gemeente en er is op dit moment geen sprake van verpaupering

Het college vindt dat kerken in het straatbeeld horen van Nederland, maar dat wil niet zeggen dat per definitie ieder kerkgebouw behouden moet worden.