Datum: 06-08-2020 - 09:41
24
jul
'20
Het Team Buursportcoaches Lisse gaat van start.
Geschreven door Gemeente Lisse

Het Team Buursportcoaches Lisse gaat van start.

Welzijnskwartier, WelzijnsKompas, Sportfondsen Lisse en gemeente Lisse hebben de handen ineen geslagen. Medewerkers van deze organisaties vormen samen met de buurtsportcoach van Ter Specke en de JOGG-regisseur het Team Buurtsportcoaches Lisse.....

Het team gaat invulling geven aan het lokale sportakkoord, onderdeel van het meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen. Sport is een maatschappelijk bindmiddel. Het bevordert een gezonde leefstijl en heeft een belangrijke sociale component: een inclusieve samenleving.

Drie ambities

In het Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen zijn samen met de partners drie ambities benoemd:
1. Een leven lang bewegen
2. Sportieve basis voor de jeugd
3. Sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte

Het team heeft de opdracht gekregen om deze ambities en de bijbehorende doelstellingen zichtbaar te maken en er invulling aan te geven. Daarnaast is het belangrijk om alle activiteiten op het gebied van sport, spel en bewegen inzichtelijk te maken. En om waar mogelijk partijen en activiteiten met elkaar te verbinden. Gemeente Lisse vervult een faciliterende en regisserende rol.

Digitaal platform

Het team gaat van start met een digitaal platform genaamd ‘Lisse Actief’: www.lisseactief.nl. Inwoners van Lisse vinden hier nieuws, ontwikkelingen en het actuele aanbod op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De officiële aftrap van het Team Buurtsportcoaches vindt plaats in de Nationale Sportweek, die start op 14 september.

Wethouder Jeanet van der Laan: “Doordat het team uit verschillende organisaties bestaat, staan we midden in de maatschappij en kunnen we uitwerking geven aan het Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen. Dit zal bijdragen aan een vitaler Lisse. Lisse Actief is hier een mooie start van!”

Vitale verenigingen

Het team heeft als motto dat samenwerking betekent dat je elkaar versterkt. Team Buurtsportcoaches Lisse is er dus ook voor de (sport)vereniging en heeft vitale verenigingen als doel. Het team wil dan ook ondersteuning bieden in de breedste zin van het woord.