Datum: 03-07-2020 - 16:18

banner 5 juni gemeente 2

06
jun
'20
Nog geen duidelijkheid over financiële gevolgen corona voor gemeente Lisse.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Nog geen duidelijkheid over financiële gevolgen corona voor gemeente Lisse.

Door de coronacrisis staan gemeenten nu en de komende periode voor grote uitdagingen, zo ook de gemeente Lisse. In het kader van de beheersing van de coronacrisis worden veel extra maatregelen genomen, Deze maatregelen zullen naar verwachting leiden tot extra uitgaven voor gemeenten. Tegelijkertijd hebben gemeenten te kampen met terugvallende inkomsten. De fractie van Nieuw Lisse maakte zich hierover zorgen....

en stelde een aantal schriftelijke vragen aan het college.

Beantwoording vanuit college.

De corona crisis werpt een heel nieuw licht op de samenleving en het college deelt geheel de zorg over de financiële gevolgen voor zowel voor de korte als de lange termijneffecten. Hierover is nog veel onduidelijk: hoe lang hebben we met deze corona crisis te maken welke compensatie ontvangt de gemeenten van het Rijk?


Een aantal maatregelen zoals de tijdelijk ondersteuning voor ondernemers is voorgeschoten door het Rijk en heeft dus geen financiële gevolgen..