Datum: 03-07-2020 - 15:06

banner 5 juni gemeente 2

06
jun
'20
Gemeenteraad Lisse gaat per juni weer fysiek vergaderen.
Geschreven door Gemeente Lisse

Gemeenteraad Lisse gaat per juni weer fysiek vergaderen.

Vanaf juni 2020 vergaderen de raadscommissies en de gemeenteraad van Lisse weer in de raadzaal. De mogelijkheid daartoe is op verzoek van de gemeenteraad onderzocht en daarover is na overleg in het presidium positief besloten.....

Tijdelijk digitale beraadslagen en besluiten

Na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet beraadslaging en besluitvorming op 9 april jl. is het gemeenteraden toegestaan digitaal te beraadslagen en te besluiten, naast de al bestaande fysieke vergadermogelijkheden. In veel gemeenten is in verband met de uitbraak van het coronavirus uit veiligheidsoverwegingen in korte tijd de omslag gemaakt van fysiek naar digitaal vergaderen. In de gemeente Lisse vond de eerste openbare digitale raadsvergadering plaats op 16 april 2020. Ook in mei werd door de raadscommissies en de gemeenteraad openbaar digitaal vergaderd en gebruik gemaakt van de mogelijkheid digitaal te stemmen.

Met het zicht op de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen is de wens om terug te keren naar fysiek vergaderen op de agenda gezet. In de openbare digitale raadsvergadering van 20 mei jl. is door de heer Tibboel (VVD) de vraag gesteld onder welke condities de terugkeer naar fysiek vergaderen mogelijk zou zijn.

Extra ruimte in raadzaal

Er is zorgvuldig gekeken of de raadzaal kan worden ingericht op een veilige manier voor vergaderingen van de raadscommissies en gemeenteraad. Het presidium oordeelde dat, als rekening wordt gehouden met de 1,5 meter norm, een goede ventilatie, het aanbrengen van looplijnen en de inzet van voldoende beschermingsmiddelen, de terugkeer naar fysiek vergaderen mogelijk is. Belangrijke overweging voor het presidium was dat, naast het treffen van beschermingsmaatregelen, ruimte kan worden gewonnen door de trouwzaal te betrekken bij de raadzaal en door in de publiekshal een scherm te plaatsen voor pers en publiek. Het is daardoor mogelijk om veilig fysiek te vergaderen in het gemeentehuis.

Foto: gemeente Lisse