Datum: 04-06-2020 - 18:57

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

21
me
'20
Opvang kwetsbare kinderen is goed verlopen.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Opvang kwetsbare kinderen is goed verlopen.

De effecten van het coronavirus en de maatregelen zijn duidelijk voelbaar in Lisse. Veel mensen hebben minder sociale contacten dan normaal en het is er voor de kwetsbare jongeren, die het ook in normale tijden het al moeilijk hebben, niet gemakkelijker op geworden. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog steeds voor. Helaas moeten we nog steeds constateren, dat niet ieder kind een veilig thuis heeft....

In Lisse is tot op heden geen opmerkelijke stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Het college kan niet inschatten wat de mogelijke gevolgen van de noodmaatregelen op de langere termijn zijn. Onlangs is een Landelijke Campagne gestart om inwoners te attenderen op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Lisse is hierop aangehaakt en via lokale social media wordt deze boodschap maandelijks herhaald. Wellicht is hierna een lichte toename van meldingen waar te nemen.

Als het JGT (jeugd- en gezinsteam) zich zorgen maakt over kwetsbare kinderen en de ouders hebben geen cruciaal beroep, dan is de afspraak dat het JGT deze kinderen kan aanmelden bij school en kinderopvang. .Het is gelukt om alle kinderen in een kwetsbare situatie op die manier op te vangen.

Kinderen van Lisse met een onveilige thuissituatie zijn in de periode van sluiting van de scholen en kinderdagverblijven goed opgevangen. Nu de scholen weer open zijn is er geen speciale regeling meer nodig.

Het JGT heeft de gezinnen met hulpvragen rondom opvoeden en opgroeien die al waren aangemeld voor de crisis goed in beeld. Zijn er zorgen rondom huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan heeft het JGT strikte veiligheidsafspraken gemaakt met het gezin..In geval van crisis gaat het JGT met beschermende maatregelen naar een gezin.

De gemeente is een werkgroep “ kwetsbare kinderen” opgestart waarin directe lijnen waren met het jeugd- en gezinsteam, de praktijkondersteuner jeugd, de scholen en kinderopvangorganisaties. Dit proces is goed verlopen. Ieder kind uit Lisse afkomstig uit een kwetsbare situatie heeft een plek gekregen op school of kinderopvang.