Datum: 04-06-2020 - 18:29

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

21
me
'20
Fractie Nieuw Lisse stelt vragen over slimme lantaarnpalen.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Fractie Nieuw Lisse stelt vragen over slimme lantaarnpalen.

Middels een persbericht heeft de fractie van Nieuw Lisse vernomen dat het college voornemens is om de straatverlichting te vervangen door LED verlichting. In 2030 is alle straat verlichting in Lisse voorzien van LED verlichting. In een deel van de verlichting komen verschillende sensoren voor het verzamelen van data zoals: GPS (x-,y-coördinatoren), storingsmelding, temperatuur, energieverbruik, scheefstand, kompas en...

is in de toekomst uit te breiden met sensoren voor het meten van fijnstof, Co2, geluid, beweging, wifi, 5G, en luchtvochtigheid. Hiermee is de straatverlichting voorbereid op de toekomst, aldus het college.
Inmiddels zijn er vergaande technieken om de lantaarnpalen ook te gebruiken als oplaadpunt voor elektrische auto’s.

De fractie van Nieuw Lisse heeft op 16 april hierover een aantal vragen gesteld aan het college van B & W.

1. Is het college bekend met de mogelijkheid om lantaarnpalen te gebruiken als oplaadpunt voor elektrische auto’s?
2. Is het college bereid om te onderzoeken of bij vervanging van de lantaarnpalen deze ook geschikt zijn te maken als oplaadpunt voor elektrische auto’s?
3. is het college met ons van mening dat we met deze aangepaste lantaarnpalen tegemoet komen aan de wens van veel inwoners welke geen gelegenheid hebben om op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren?

Beantwoording:
1. Ja het college is bekend met de mogelijkheid om lantaarnpalen (lichtmasten) te gebruiken als oplaadpunt voor elektrische auto’s.
2. Gemeente Den Haag heeft onlangs al een grondig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van laadoplossingen in lichtmasten. Daarbij is gebleken dat de wereld van laadpalen een andere is dan die van lichtmasten. De wijze van funderen, van plaatsen, de aansluiting op het stroomnet, het beheer en onderhoud en lichtbeeld moet allemaal op elkaar worden afgestemd. Dat maakt dat het combineren van beide functies zeer lastig en op dit moment duurder is dan het plaatsen en in beheer houden van twee aparte objecten. Bijgaand treft u de evaluatie van het onderzoek aan. Omdat de situatie in Lisse niet veel anders is dan in Den Haag is het college niet voornemens zelf een onderzoek uit te laten voeren

3. Gezien de beantwoording van vraag 2 is het college niet van mening dat met aangepaste lantaarnpalen tegemoet wordt gekomen aan de wens voor laadvoorzieningen. Om toch goed in te spelen op de toekomstige vraag naar laadvoorzieningen wordt er dit jaar aangepast beleid voor laadinfrastructuur opgesteld.

Foto. Ecopoles.nl

Eerder verscheen: Slimme LED-straatverlichting met uitbreiding voor o.a. wifi en bewegingssensoren voor Lisse.