Datum: 04-06-2020 - 18:24

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

18
me
'20
62,4 procent van de ouders mijdt speeltuin,
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

62,4 procent van de ouders mijdt speeltuin,

Ouders zijn verdeeld over speelcontact 62,4 procent van de ouders mijdt daarom een speeltuin ondanks versoepeling De meerderheid  van de Nederlandse ouders brengt hun kind(eren) niet meer naar de speeltuin vanwege het coronavirus. Er werden ruim 1.200 ouders ondervraagd over de manier waarop ze hun kinderen laten omgaan met andere kinderen.....

Nederlandse speeltuinen zijn tijdens corona gewoon open geweest, vaak met extra regels. Toch blijkt dat ouders speeltuinbezoek met hun kinderen mijden: 62,4 procent gaat niet meer naar de speeltuin door corona. 8,2 procent van de ondervraagde ouders geeft aan nog altijd dagelijks te gaan. 14,7 procent bezoekt de speeltuin hooguit 1 keer per week en ongeveer hetzelfde percentage gaat wekelijks meerdere keren.

Ouders verdeeld over speelcontact

Spelen met andere kinderen is voor veel ouders geen optie voor hun eigen kind(eren). De meeste ouders (37 procent) laten hun kinderen, ook na heropening van de basisscholen, niet met andere kinderen spelen.
Ouders die hun kinderen wel de vrijheid geven om met andere kinderen te spelen, zijn verdeeld. 33,7 procent staat spelen met alle kinderen toe, terwijl 29,3 procent het speelcontact alleen toestaat als het om bekenden gaat (familie en goede vriendjes en vriendinnetjes).

Met name onder ouders die een baby of peuter hebben (0-3 jaar) is sprake van een duidelijke mening. 40,6 procent van de ouders met een kind van 0 tot 3 jaar, laat hun kind niet spelen met andere kinderen. B

Onveilig gevoel, maar vooral twijfel bij ouders

Ondanks de versoepeling van de maatregelen binnen het basisonderwijs, houdt een deel van de ouders hun kinderen thuis. Naar schatting gaat dit landelijk om zo’n 55.000 leerlingen, zo peilde de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het onderzoek onder de ouders maakt aanvullend duidelijk dat dit in 15,2 procent van de gevallen gaat om een gevoel van onveiligheid, maar vooral door twijfel over de veiligheid (32,6 procent).