Datum: 04-06-2020 - 19:51

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

17
me
'20
Uit je BOL gaan met.....Lily Nieuwenhuizen.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Uit je BOL gaan met.....Lily Nieuwenhuizen.

De  rubriek waar steeds andere bekende mensen uit Lisse en Lisserbroek aan het woord komen. Zij beantwoorden een aantal vragen over zichzelf.
Dit keer is het de beurt aan .....Lily Nieuwenhuizen

Waar ben je geboren?

Ik ben geboren in Bennebroek en opgegroeid in Hillegom. Afgelopen 32 jaar woon ik met veel plezier in Lisserbroek.

Je jeugdjaren: hoe kijk je daarop terug?

Gezelligheid, verbondenheid en zorgen voor elkaar. Veel contact met buurtgenoten.
Wij woonde in een kinderrijke buurt dicht bij een speeltuin. Heb het gevoel dat we altijd buiten speelde met vriendjes en vriendinnetjes in tegenstelling tot hoe de jeugd tegenwoordig opgroeit in dit digitale tijdperk. Pas in 1969 kregen we bijvoorbeeld tv, omdat we de 1e maanlanding wilde zien.

Een ontroerend, emotioneel moment uit uw leven.

Buiten de geboorte van onze kinderen en enige weken geleden ons 1e kleinkind zijn er velen (zeker ook in mijn Adamas tijd). Maar een heel bijzonder moment was wel het met 20 mensen bereiken van de top van de Kilimanjaro Tanzania in 2012. Een moment waar we een half jaar samen na toe hebben geleefd en gewerkt. Dit was een fondsenwervingsactie voor het Adamas Inloophuis. Naast onze tocht naar de top, bereikte die dag dat wij de top beklommen heel veel mensen uit de Haarlemmermeer, de Bollenstreek en omgeving  de top van de Minimanjaro (Big Spotterhill Hoofddorp). Dat gevoel van Samen met elkaar een doel behalen, daar word ik heel gelukkig van. Met de 20 mensen waarmee we de berg hebben beklommen zijn onvoorwaardelijk vriendschappen ontstaan. Een bijvangst van het avontuur waar ik niet over had kunnen dromen.

Op deze filmpjes voel je het samen
filmpje 1
filmpje 2

Waar word je gelukkig van?

Vooral samen met andere mensen een doel bereiken wat een verschil maakt voor anderen of je omgeving, daar word ik heel gelukkig van. Samen ergens voor gaan!
Mijn motto is: If it’s to be it’s up to me!

Wat doe je allemaal voor het Adamas inloophuis in Nieuw – Vennep?

Ik werk niet meer voor Adamas. Maar natuurlijk ben ik voor altijd ambassadeur. Uiteraard ben ik nog wel betrokken als vrijwilliger bij het inloophuis en dan voornamelijk als adviseur.
Door mijn expertise bij Adamas ben ik nu al 6 jaar projectleider van Wereldkankerdag  Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én voor hun naasten of nabestaanden - te onderstrepen.
In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Rond Wereldkankerdag brengen zij dit aanbod gezamenlijk onder de aandacht.
Daarnaast mag ik projecten doen voor IPSO de landelijke bracheorganisatie van de 75 inloophuizen in Nederland. Vooral om de informele zorg beter op de kaart te zetten bij ziekenhuizen en de 1e lijn zorgverleners in de oncologie. Hiervoor rijd ik het hele land door met mijn collega.
Door de contacten met het oncologisch zorgveld in het land kom ik mooie inspirerende zaken tegen ik vervolgens deel met de coördinatoren van Adamas. Waarna zij onderzoeken of dat ook bij hun organisatie past. We hebben een gezamenlijke inspiratie app hiervoor

Wat zijn je hobby’s?

Hardlopen, wandelen met vrienden in de duinen, tuinieren, lezen.
Je zet je in voor een duurzame samenleving. Hoe ‘groen’ ben je, wat doe je zoal?
Ik zit in de werkgroep duurzaamheid van Lisserbroek SamenMeer. Voor het dorpsblad de Meerkoet schrijf ik duurzame adviezen en ideeën (die ik ophaal van duurzaamheidsites).
We organiseren ook ieder jaar een Lisserbroekse Opschoondag in maart met onze jonge 4 Superschoon ambassadeurs en bewoners. Geweldig dat er ieder jaar weer zo’n mooie opkomst is. Al 4 jaar zet ook de brandweer van Lisserbroek zich in om ons die dag te ondersteunen. Ook dat geeft weer zo’n SAMEN gevoel.
Nieuwjaarsvegen is ook iets wat we proberen te stimuleren in Lisserbroek. Dat is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot succes. Het 1e jaar hadden we 1 container vol opgeveegd. Dit jaar waren het er al 3 met kop. Steeds meer mensen geven gehoor aan de oproep om samen de straten schoon te vegen na Oud en Nieuw. Het gaat om de kracht van de herhaling. Je hoopt natuurlijk…. dat zoals mensen dat tegenwoordig noemen: het “het nieuwe normaal” wordt dat je de rotzooi opruimt.
Daarnaast hebben we een paar keer samen met Koetactief een duurzame fietsroute ‘Fiets zoekt boer’ georganiseerd. Heel veel enthousiaste deelnemers ontdekte dat er veel boeren in de regio hun heerlijke verse lokale voedsel enz. van het land aanboden.
Zelf worden we steeds ‘groener’. Zonnepalen (erg inspirerend om te zien wat dat brengt als het zonnetje schijnt). Afvalscheiding, elektrische auto, onze oude huis geïsoleerd, meer nadenken over consumeren enz. Voelt goed om hier mee bezig te zijn.

Waar kennen we mensen u nog meer van?

Naast mijn werkzaamheden hierboven benoemd kennen mensen mij misschien van mij adviespraktijk Bya-advies of uit mijn Fysiotherapiepraktijk die ik 20 jaar met veel plezier heb gerund?

Wat wilt u zeker nog doen? De zogenaamde to do list.

Ik zou heel graag een keer naar Alaska op reis gaan. Maar in deze veranderende tijden weet ik niet of dat nog gaat lukken.

Wat wilt u nog kwijt dat hierboven nog niet vermeld staat?

Belangrijk in deze tijd: Stay Safe! Dus houd je aan de afspraken.

Welke  bekende (man/vrouw) voor Lisse(rbroek) heeft Lily Nieuwenhuizen genomineerd?