Datum: 05-06-2020 - 21:27

banner 5 juni gemeente 2

06
apr
'20
Vooraankondiging voorbereiding van bestemmingsplan Poellaan.
Geschreven door Gemeente Lisse

Vooraankondiging voorbereiding van bestemmingsplan Poellaan.

Burgemeester en wethouders van Lisse laten weten dat het bestemmingsplan "3e Poellan 89" wordt voorbereid. Het plangebied omvat het gehele bedrijfsperceel van het bollenbedrijf gelegen aan de 3e Poellaan 89 te Lisse. Deze laan ligt in het uiterste zuiden van de gemeente Lisse....

Indienen van zienswijzen op dit moment niet mogelijk

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat er geen stukken ter inzage liggen, er momenteel geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Dit komt later in de procedure wel aan de orde.

 Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden gelegd en is dan te bekijken in het gemeentehuis te Lisse en op de gemeentelijke en landelijke internetsite. Tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt wordt gelegd, is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

De termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubliceerd in het LisserNieuws en op de gemeentelijke internetsite www.Lisse.nl en bovendien in de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw R. van de Nes van domein Ruimte, tel: 14-0252.

afbeelding google maps