Datum: 08-04-2020 - 17:28

extra vak bovenaan winkeliers bieden diensten aan

  
26
mrt
'20
Platform Poelweg verheugd over definitief schrappen Poelweg.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Platform Poelweg verheugd over definitief schrappen Poelweg.

Platform Poelweg - Duinpolderweg reageerde op haar Facebook op het schrappen van de Duinpolderweg. Hieronder is hun nieuwsitem geplaatst.....

Vanochtend zijn wij door de provincie Noord-Holland geïnformeerd dat zij aan de Stuurgroep Duinpolderweg heeft laten weten af te zien van de aanleg van de Poelweg als onderdeel van de Duinpolderweg. Vanaf het moment eind 2017, waarop de Poelweg ineens opdook in de plannen, heeft het Platform Poelweg gestreden voor het schrappen van dit plan. De onderbouwing, nut en noodzaak hebben altijd ontbroken. Recent heeft Platform Poelweg nogmaals bij de Provincie Noord-Holland aangedrongen op opwaardering van andere wegen en inzet van flankerende maatregelen om woningbouw in Haarlemmermeer mogelijk te maken. Die lijn wordt nu door de provincie Noord-Holland overgenomen.

Platform Poelweg is enorm blij met het schrappen van dit plan. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid voor bewoners, bedrijven en ondernemers in het gebied in Lisserbroek, Buitenkaag, Abbenes en Lisse. Voor hen dreigde een financieel drama van ongekende omvang. Daar komt nu een einde aan. Dit bericht juist nu, tijdens de grootste crisis die wij in ons leven meemaken, biedt alle betrokkenen in het gebied grote hoop op een gezonde, veilige en financieel zekere toekomst.

Wij roepen het gemeentebestuur van Haarlemmermeer op om met voortvarendheid aan de slag te gaan met de aansluiting van Lisserbroek op de N207 en aanleg van de wijkontsluitingsweg rondom de nieuwbouw van Lisserbroek. Deze zijn opgenomen in het alternatievenpakket ‘Op de Goede Weg’, zodat de woningbouw op de kortst mogelijke termijn van start kan gaan.

Bron: met dank aan Poelweg - Duinpolderweg.