09
feb
'20
Lisse zet ook in 2020 in op minder eenzaamheid.
Geschreven door Gemeente Lisse

Lisse zet ook in 2020 in op minder eenzaamheid.

Lisse blijft werken aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Dat onderstreepte wethouder Jolanda Langeveld door bij de ‘Meet-up Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid’ te zijn in de Ridderzaal in Den Haag. De meet-up is onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS, waarbij Lisse aangesloten is. ....


Tijdens de meet-up troffen 450 vertegenwoordigers van gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar om inspiratie op te doen voor de aanpak van eenzaamheid. Het ging onder meer over achter de voordeur komen met huisbezoeken, een signaalpunt en vernieuwende activiteiten.

1100 eenzame 75-plussers

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Lisse gaat het om bijna 1.100 75-plussers. Lisse is al ruim een jaar bezig met de lokale aanpak. Onderzoek wijst immers uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.
Wethouder Jolanda Langeveld: “De vraag is niet of je wel eens eenzaam bent, maar hoe je daar weer uit komt. Iedereen kan hierbij helpen; eenzaamheid voorkomen en verhelpen doen we samen. We zijn in Lisse al goed op weg en daar ben ik trots op. Dit jaar gaan we verder met onze aanpak tegen eenzaamheid. Dat wil ik samen doen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.”

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen 126 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich eraan gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.
Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Meer informatie

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl. Voor meer informatie over de aanpak in Lisse: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/gemeente-lisse/