Datum: 08-04-2020 - 03:07

extra vak bovenaan winkeliers bieden diensten aan

  
10
feb
'20
Informatie belastingen en toeslagen.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Informatie belastingen en toeslagen.

Onder het motto ‘wij maken het nu nog gemakkelijker voor U’ organiseren de lokale ouderenbonden KBO en PCOB twee voorlichtingsbijeenkomsten over de Inkomstenbelasting 2019 en toeslagen.....

Genoemde organisaties hebben gekwalificeerde Hulpen bij BelastingAangifte (HuBA’s) in hun gelederen. Twee daarvan, te weten Gerrit Harting en Ad van der Westen, zullen de bijeenkomsten leiden. Zij besteden niet alleen aandacht aan de wijzigingen in de aangifte van de Inkomstenbelasting 2019, de belastbare inkomstenbronnen, het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente, maar ook aan fiscaal aftrekbare giften en zorgkosten. 

Daarnaast geven zij informatie over de mogelijkheden om een zorg- of huurtoeslag aan te vragen en over de gewijzigde regels betreffende de eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De gratis toegankelijke bijeenkomsten zijn op:
Vrijdag 14 februari 2020 vanaf 15.30 uur in De Beukenhof, Eikenlaan 2a, Lisse.
Vrijdag 21 februari 2020 vanaf 10.00 uur in het KrantCafé Lisse, ’t Poelhuys, Vivaldistraat, Lisse.