Datum: 15-08-2020 - 06:43
08
jan
'20
Wie werd politicus van 2019?
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Wie werd politicus van 2019?

Het lijkt zo eenvoudig. Je zet de namen van de gemeenteraadsleden en collegeleden op een rijtje en daaruit vis je dan degene waarvan je vindt dat die in aanmerking komt om in het zonnetje gezet te worden. Als dat lukt heb je de politicus van het jaar......

Bij deze benoeming hoort het inmiddels wel bekende kunstwerkje van Frans en Truus van der Veld en heeft de naam Ine Elzingaprijs. Genoemd naar Ine Elzinga. Raadsverslaggeefster voor het Witte Weekblad die in 2006 na een slopende ziekte overleed. Ze was voor haar collega’s een voorbeeld op het gebied van collegialiteit en integriteit.

De politicus van het jaar wordt ooi dit jaar gekozen door een commissie bestaande uit Irene Weterman, Sjaak Smakman, Ed Olivier en Arie in ’t Veld. En makkelijk was het deze keer niet. Aanvankelijk kwamen er vier namen, maar na stevige gesprekken kwam toch een andere naam opduiken. Daarover straks natuurlijk meer.

De commissie had dit keer vooral veel moeite met een gemeenteraad die op veel vele vlakken tam genoemd kan worden. Raadsvergaderingen van tien minuten zijn geen uitzondering. Dat kun je uitleggen als een grote eensgezindheid over de koers dit in Lisse gevaren moet worden, maar het lijkt ons meer een gebrek aan creativiteit en duidelijke eigen opvattingen. Een positieve uitzondering was afgelopen jaar PvdA’er Guus Mesman  met het initiatief voor een Knarrenhof. We wachten met belangstelling op de uitwerking. Vlak vindt de commissie de reacties van de raad op veel insprekers. Of liever gezegd helemaal geen reactie, waarbij de inspreker zal denken voor Jan met de korte achternaam het verhaal gedaan te hebben. Met uitzondering van onder andere onze politicus van het jaar. Die reageert op insprekers en geeft hen het gevoel dat er naar ze is/wordt geluisterd.

Verrassend vindt de commissie het ook dat op hoger niveau de ambtelijke samenwerking HLT samen wordt geroemd, terwijl er op de werkvloer volop klachten zijn te horen. Ook de dienstverlening staat onder druk omdat menige ambtenaar die tijdelijk in Lisse werkt  - want zo is het in feite -  niet of nauwelijks weet hoe de gewoonten in dit goede dorp zijn en wie wie is.

Een grote vraag is ook meer en meer wie er in Lisse het nu eigenlijk voor het zegen heeft. Het college, de gemeenteraad of projectontwikkelaars zoals Vorm in de Waterkanten, Kroonenberg bij het oude IT’s pand en Adriaan van Erk op diverse plekken. De sociale woningbouw is daarbij het kind van de rekening, hoezeer iedereen ook de mond vol heeft over de noodzaak daarvan

Vorig jaar sprak de commissie uit benieuwd te zijn of wethouder Kees van der Zwet zich lang staande zou weten te houden te midden van drie vrouwen. Het mag gezegd worden: dat lukt hem uitstekend. Kees is hard bezig financieel orde op zaken te stellen, een klus waarmee hij zich uiteraard niet populair maak maar die wel gewoon geklaard moet worden. Opvallend is daarbij wel dat behalve de VVD en SGP-ChristenUnie niemand de olifant in de kamer wenst te zien: de acht miljoen die de gemeente in deze tijd van grote financiële problemen gaat uitgeven aan de nieuwe sporthal en accommodatie van FC Lisse op Ter Specke. En dan stelt de gemeente zich ook garant voor bijna anderhalf miljoen. Dat zal wel goed gaan, denkt iedereen. Maar dat dacht de raad ook bij de garantstelling voor DSV.

Een andere zaak die  gemakkelijk werd overgenomen was het convenant met Keukenhof. Allemaal mooie taal en mooie voornemens, maar geen geld meer van Keukenhof naar de gemeentekas en dat is geld waarvan Lisse sinds de oprichting van het park dankbaar gebruik heeft gemaakt om allerlei voorzieningen te betalen. En de raad stemde er ook mee in dat Keukenhof straks de zeggenschap krijgt over de bloembollenboulevard, waar nu zoveel discussie over is. Blijkbaar had een aantal raadsleden dat convenant toch eens wat beter moeten lezen.

Raadsleden die zich regelmatig onder de bevolking begeven zouden moeten weten dat er in het dorp nogal afkeurend wordt gedacht over de afwezigheid van de raadsleden buiten het gemeentehuis. Rond de verkiezingen was aan die aandacht geen gebrek, maar het lijkt ons een slechte zaak als  we tot de verkiezingen van 2022 moeten wachten  om de raadsleden weer in het dorp tegen te komen en met de bevolking contact te zien leggen. Bij sommige raadsleden is goed te bemerken dat ze daaraan weinig tot geen tijd aan besteden.

Bij de bespreking van veel onderwerpen hebben afgelopen jaar slechts weinig raadsleden het aangedurfd de kat de bel aan te binden en tot in den treure vragen te blijven stellen over een bepaald onderwerp. Soms bij het irritante af. Onze politicus van het jaar (sorry dames) is bereid flink in de bus te blazen als hij zich vastbijt in een bepaald onderwerp. Hij laat zich niet afschepen door wethouders.

De bril strijdlustig op het voorhoofd, flink in de papieren rommelend en door blijven vragen om duidelijkheid te scheppen. Het taalgebruik is altijd helder. Geen omhalen. Hij is ook aandacht blijven vragen voor het vooraf toesturen van presentaties. Daarover had hij leuke discussies met wethouder Jeanet van der Laan.

Maar hij is ook bereid om in voorkomende gevallen een schouderklopje mee te geven. Dat dames en heren, is Martijn Tibboel van de VVD.

Dhr. Tibboel was op de avond zelf niet aanwezig en zal zijn prijs later in ontvangst mogen nemen.

 

Tekst met dank aan commissie uitverkiezing politicus van het jaar.