Datum: 15-08-2020 - 07:20
08
jan
'20
Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester Spruit.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester Spruit.

De tekst van de nieuwjaarsspeech van burgemeester Spruit treft u hieronder. Deze werd voorgelezen op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandagavond 6 januari.....

Van harte welkom in ons gemeentehuis: inwoners, ondernemers, raadsleden, journalisten, wethouders, medewerkers van onze gemeente, vertegenwoordigers van clubs. Wat fijn dat u allemaal bent gekomen! De muziek vanavond is van Jazzam. Dit trio heeft in eerdere jaren gespeeld in de schoolband van het Fioretti. Twee jaar terug hebben zij opgetreden tijdens onze nieuwjaarsreceptie in het Fioretti college. Dat is ons goed bevallen. Daarom een hernieuwde kennismaking. Ook voor hen een hartelijk welkom.

Wij zijn hier vandaag bij elkaar om een nieuw jaar in te luiden. Onze oudejaarsviering is in Lisse mede dankzij de inzet van politie en hulpdiensten relatief rustig verlopen, al zijn er zeker ook enkele serieuze incidenten geweest. Tot nu toe is er in onze gemeente niet veel discussie geweest over de gevolgen van het steeds zwaarder wordende vuurwerk en het groter wordend vandalisme in de nieuwjaarsnacht. Wat mij betreft is het wel nodig dat we die discussie met elkaar en onze inwoners gaan voeren. De opvattingen hierover lopen waarschijnlijk zeer uiteen, maar het kan niet zo zijn dat we onze politie en hulpverleners alleen opzadelen met de effecten van groter gevaar, vernieling en asociaal gedrag. We zullen met elkaar meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen al is het maar om de veelal jonge slachtoffers van vuurwerk meer te kunnen beschermen.
In de archieven van museum de Zwarte Tulp is een foto van een inwoner met een narcis op de revers uit de 2e wereldoorlog teruggevonden. Volgens de overlevering was dit een teken van verzet en protest tegen de bezetting. Komend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Ook in Lisse zullen onder regie van het Oranje Comité op en rond 5 mei extra activiteiten plaatsvinden met oa. een bijzondere tentoonstelling in museum de Zwarte Tulp en een bijzondere viering op het Vierkant. Bij deze activiteiten zult U de narcis dan weer terugzien!

In de reeks van herdenkingsactiviteiten doen we in Lisse mee met de landelijke holocaustherdenking. Ook in onze gemeente zijn inwoners weggevoerd naar de concentratiekampen. De kunstenaar Daan Roosengaarde heeft een tijdelijk lichtmonument met de naam Levenslicht ontworpen dat eind januari op dezelfde momenten in zoveel mogelijk gemeenten te zien zal zijn. Samen vormen ze een symbool voor de herdenking. Op zondag 26 en maandag 27 januari zal het lichtmonument s avonds te zien zijn in de buitenruimte van museum de Zwarte Tulp. Om 19.00 uur zal 2x een bijeenkomst worden gehouden waarbij de 27e vooral ook voor kinderen bedoeld is. Houdt u de berichtgeving in de gaten.

Lisse is een dorp waar veel inwoners zich willen inzetten om iets voor elkaar en de gemeenschap te doen. In een tijd waar tegenstellingen zich lijken te verscherpen en mensen zich steeds meer terug lijken te trekken in hun eigen wereld zijn verbinders en bruggenbouwers in de samenleving belangrijk. Ik noem U een aantal voorbeelden van initiatieven uit 2019: Ze komen uit onze plaatselijke weekbladen.
Het Lisse Nieuws: ‘FC Lisse en De Gaapstokken bundelen krachten in Avondje Uit’. Twee verenigingen die samenwerken om het evenement naar een hoger plan te tillen.
Een kop uit het Lisses Nieuwsblad: ‘We zijn zo verschrikkelijk hard en druk bezig geweest.’ Aan het woord is het nieuwe bestuur van Speeltuin De Bijenkorf. Nog een paar: ‘Meer activiteiten bij Sterk Saam’, ‘Verenigingen gaan Ter Specke zelf onderhouden’ en ‘Salvatori is het kloppend hart van heel Lisse’.

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn er allerlei initiatieven. ‘Bollenstreekhout geeft bomen een tweede leven’, las ik. En ‘Steeds meer laadpalen in Lisse, bewoners doen aanvraag zelf’. Zelfs over de grens zijn onze inwoners actief: ‘Lisser wordt wereldkampioen in zuinigheid’. Dat verhaal ging over een student uit Lisse, die met een waterstofauto de ecomarathon in Londen won. Een artikel met de kop ‘Lisse weer een stukje schoner’ vermeldde dat honderd mensen meehielpen tijdens de nationale opschoondag en bij ‘Handen uit de mouwen’ de activiteiten tijdens NL Doet.

Ondernemers zijn maatschappelijk actief. Er is hernieuwd elan gevonden om de onderlinge samenwerking een fris leven in te blazen. Dat hebben we kunnen zien aan een aantal geslaagde activiteiten in het centrum en een geslaagde avond over veiligheid in de Nachtegaal.

Verder las ik over een geslaagde eerste editie van de Poelpoldercross tijdens de feestweek, over een nieuw initiatief voor koken met alleenstaanden, het vijfjarig bestaan van Breiclub Lisse en een Indianen dag van de Rotary voor kinderen met beperking. Allemaal prachtige voorbeelden van wat mensen voor elkaar doen.

Wanneer ik die koppen zo lees, blijf en ben ik trots op ons dorp. Er zit veel kracht in onze gemeenschap. Er is een sterke wil om er samen de schouders onder te zetten. We moeten onze verbinders en bruggenbouwers dan ook in 2020 blijven steunen en koesteren.

In vorige jaren hebben inwoners meegedacht over de toekomstvisie van Lisse. In 2020 en 2021 gaan we dat concreet maken in de omgevingsvisie. Er zijn veel ambities, die mogelijk een beslag leggen op de beschikbare ruimte en beschikbare gelden. U kent ze allemaal: meer woningen, energietransitie, duurzaamheid, uitbreiding infrastructuur, groen en speelvoorzieningen. Ze moeten afgewogen worden tegen wat we nu hebben en er moet ruimte zijn voor initiatieven van inwoners. Scherpere keuzes zullen nodig zijn. Dat kan niet zonder grote betrokkenheid van onze inwoners en organisaties.

Zo organiseren we komend jaar drie keer een week rond de omgevingsvisie. U komt ons dan tegen op straat, in wijken en in het gemeentehuis. Ze zijn iedere keer een markering van een periode waarin we achtereenvolgens eerst ideeën en meningen vragen, daarna argumenten verzamelen en uiteindelijk besluiten over de elementen van een omgevingsvisie. De eerste week waarin wij uw betrokkenheid vragen, is deze maand al: eind januari gaat het om het verzamelen van de ideeën en meningen. We hopen dan velen van U tegen te komen.
Kortom; er komt weer een interessant jaar aan waarin veel activiteiten zullen plaatsvinden, veel gediscussieerd zal worden en vele beslissingen genomen zullen moeten worden. Belangrijk is dat we zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken en niemand aan de kant laten staan. Ik heb daar vertrouwen in. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Ik wens U een gelukkig en gezond 2020!