Datum: 09-07-2020 - 19:40

banner 5 juni gemeente 2

21
dec
'19
Nieuwe voorzitter voor ondernemersvereniging Dorpshart Lisse.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Nieuwe voorzitter voor ondernemersvereniging Dorpshart Lisse.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de ondernemersvereniging Dorpshart Lisse is de voorzittershamer door scheidend voorzitter George Hoogkamer gegeven aan zijn opvolger, dhr. Evert Vrijenhoek.......

Hoogkamer kon het voorzitterschap niet meer combineren met zijn eigen werkzaamheden.

Een nieuwe voorzitter meldt zich aan.

Vrijenhoek loopt nu ongeveer 20 jaar mee tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten. Hij werkte voor een bedrijf dat veel commercieel vastgoed in zijn bezit had. Zelf woont hij vanaf 2002 in Lisse. Daar kwam hij in contact met John van der Tol. Het balletje ging rollen toen Vrijenhoek een mail stuurde naar van der Tol. Vrijenhoek:"Ik was nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van het Dorpshart. Wat is de visie van de gemeente, eigenaren en ondernemers? Ik zag dat er wat leegstand aan het ontstaan was. Daarbij vroeg ik mij af hoe we Lisse aantrekkelijk kunnen blijven houden. Lisse heeft een mooie en bijzondere positie als het gaat om een regionale functie.en je blijft regionaal op de kaart als het aanbod continu is."

Via John van der Tol is Vrijenhoek in contact gekomen met een aantal bestuursleden. Vanuit zijn professie wilde Vrijenhoek iets bijdragen aan het Dorpshart. Een opvolger voor Hoogkamer was gevonden. Een volgende stap zou een uitbreiding kunnen zijn van het bestuur. Dit bestaat nu uit de volgende 7 personen:

Evert Vrijenhoek (voorzitter)
Jan Kik (secretaris)
Dave Weijers
Sander Bakker
Michiel van der Borg
René Luxen
Terry Wassenaar (penningmeester)

Volgens de statuten van de vereniging mogen dit er 9 zijn. De vereniging zelf bestaat uit ongeveer 65 leden. Vrijenhoek zal eerst bij alle leden 'eerst eens naar binnen stappen' en kennis maken met hen. Vrijenhoek:"En hoe meer leden we hebben, hoe meer draagkracht we hebben richting bijvoorbeeld de gemeente." Verder vindt de nieuwe voorzitter het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen op de markt goed te blijven volgen." De start van een volwaardige activiteitencommissie ziet hij als een positieve ontwikkeling: "Hierdoor ontstaat een grotere verbondenheid van eigenaren en ondernemers onderling."

Couleur locale

Vrijenhoek vertelt hierover: "Het is een combinatie van landelijke ketens en de lokale ondernemers die het gezicht bepalen van een winkelgebied. Als er allemaal dezelfde winkels staan is er geen belangstelling om naar Lisse te gaan."

Doel van ondernemersvereniging Dorpshart Lisse.

De ondernemersvereniging Dorpshart Lisse stelt zich ten doel het Dorpshart zowel promotioneel als commercieel aantrekkelijk te laten blijven ten opzichte van de omliggende winkelcentra. Daarnaast wil zij ook de sterke regiofunctie die Lisse als centrum heeft blijven handhaven en zo mogelijk verder uitbouwen.

Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse streeft eenheid na en komt op voor uw en ons belang. Belangrijk in deze is, dat de dialoog blijft bestaan tussen het bestuur en de leden, teneinde als een sterk front naar buiten te kunnen treden en duidelijkheid naar de consument, de gemeente, centrummanager en andere doelgroepen of gesprekspartners te verschaffen.

Foto's met dank aan Jan Kik.