Datum: 09-08-2020 - 19:17
30
nov
'19
Jeugdgemeenteraad unaniem na herstemming.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Jeugdgemeenteraad unaniem na herstemming.

Burgemeester Lies Spruit opende woensdagvond 27 november rond 19:00 uur de kindergemeenteraadsvergadering. De aanwezige jeugdleden waren afkomstig van De Tweemanster, De Klarinet, Kindercampus Joseph en De Lisbloem......

Per toerbeurt komen er ieder jaar andere scholen aanschuiven. Vooraf werden de leerlingen uit de groepen 8 goed voorbereid door raadsleden, volgden zij een project, leerden debatteren en waren zij op bezoek geweest in het gemeentehuis.

De vergadering van de kindergemeenteraad vormt het sluitstuk van het project kinderraad Lisse 2019. Voorafgaand aan de kindergemeenteraad hebben de kinderen van de deelnemende scholen, De Tweemaster, De Lisbloem, de Klarinet en Kindercampus Joseph, in de klas met raadsleden gesproken over hoe de politiek werkt en wie daarin de hoofdrolspelers zijn. Woensdagavond stonden ze zelf in de politieke arena om een keuze te maken uit de 12 projecten die zijn ingediend. In de kindercommissievergaderingen zijn de vier deelnemende scholen tot een selectie van vier projecten gekomen:

a. Cheeky’s Kinderdagverblijf: renoveren oude speeltuin tot een groen speelplein, waarbij natuurlijke materialen en plantjes gebruikt worden;
b. Verzorgingshuis Berkhout: Oud Hollande Kermis;
c. Stichting Puntenburg aanvraag ponyzadel voor jongeren met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen;
d. Stichting De Paraplu: organiseren van activiteiten voor twee groepen senioren met een beperkt inkomen.

De indieners van deze projecten mochten tijdens de vergadering nog een keertje proberen de raadsleden te overtuigen dat hun project echt het beste voorstel is.
Het laatste woord is was aan de Kindergemeenteraad.

De raad had € 2000,- te vergeven. Uiteindelijk was er een herstemming noodzakelijk en werd  Stichting Puntenburg net als vorig jaar gekozen. Toen nog moest het bedrag eerlijk verdeeld worden, nu mocht Puntenburg het hele bedrag in ontvangst nemen.

foto's met dank aan Marleen Kriek..