Datum: 30-05-2020 - 01:03

extra vak bovenaan geef elkaar de ruimte

29
nov
'19
DSV werkt aan toekomstbestendige organisatie.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

DSV werkt aan toekomstbestendige organisatie.

De financiële situatie bij ouderenzorgorganisatie DSV| verzorgd leven, die zorg verleent in de gemeenten Katwijk en Lisse, vraagt op dit moment extra aandacht. Daarom wordt er, na een grondige analyse van de situatie, een pakket van maatregelen ingevoerd om de positie van DSV ook voor de toekomst op een duurzame manier te versterken. De kwaliteit van de zorg blijft gegarandeerd.....

De gemeente Katwijk is aangesproken om bij te springen volgens de garantstelling. DSV voert nauw overleg over de situatie met de gemeenten, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor.

Twee weken geleden is Hennie Kenkhuis als waarnemend directeur gestart bij DSV, omdat directeur-bestuurder Gerard Herbrink wegens ziekte voor langere tijd afwezig is. Hennie Kenkhuis is een zeer ervaren bestuurder met een grote staat van dienst o.a. ook op het gebied van de ouderenzorg.
Omdat de financiële situatie van DSV extra aandacht vraagt, heeft de Raad van Toezicht van DSV tevens als opdracht meegegeven aan de waarnemend directeur om de positie van DSV ook in dit opzicht zo goed mogelijk te versterken.

Hoe nu verder

Allereerst zal zo gedegen mogelijk de huidige situatie in kaart worden gebracht, waarna verbeterplannen zullen worden opgesteld. De verwachting is dat uiterlijk half december een volledige analyse gemaakt kan zijn, waarna de verbeterplannen zullen worden ingevoerd.

Cliënten, Cliëntenraad, OR, Identiteitsraad en medewerkers zijn geïnformeerd over de situatie. De directie benadrukt dat de continuïteit van de zorg de grootste prioriteit heeft.

Met de inzet van het pakket van maatregelen wil DSV de financiële positie van de organisatie op een duurzame manier versterken, voor nu en in de toekomst.

DSV|verzorgd leven

DSV|verzorgd leven is een Protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan mensen die verblijven binnen de woonzorgcentra als aan mensen die thuis wonen. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar voor de cliënt. Voor meer informatie over DSV, kijk op
www.dsv-verzorgdleven.nl